Naujienos

Naujienos

Šių metų birželio 1 dieną Vilniuje vyko Lietuvos vaikų lengvosios atletikos čempionatas

   Šiose varžybose dalyvavo Raseinių KKSC jaunieji lengvaatlečiai. Kamuoliuko metimo rungtyje Dovilė Žemaitytė (tr.M.Skamarakas) savo geriausiu bandymu numetė kamuoliuką 38,78 m ir iškovojo antrąją vietą. Disko metimo rungtyje Lėja Saročkaitė (tr.Z.Rajunčius) užėmė trečiąją vietą. Lėjos pasiektas rezultatas – 17,88m. Kūjo metimo rungtyje Paula Vygantė (tr. Z.Rajunčius) savo geriausiu bandymu numetė kūjį 14, 96 m ir iškovojo trečiąją vietą.


Vyresnio amžiaus žmonių spartakiada

 

   Birželio 15 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, įgyvendindama ilgalaikį projektą „Judėsiu – sau padėsiu“, bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas, suorganizavo vyresnio amžiaus žmonių spartakiadą.

   Senjorai rinkosi į Raseinių kūno kultūros ir sporto centro (vieno iš projekto partnerių) stadioną, kur dalyvavo įvairiausiose rungtyse: estafečių, smiginio, baudų metimo į krepšį, įvarčių mušimo, diskgolfo, žvejybos. Spartakiadą savo pasirodymu pradėjo linijinių šokių grupė. Po to visi dalyviai buvo pakviesti bendrai mankštai. Nepageidaujantiems dalyvauti varžybose buvo suorganizuoti šiaurietiško vaikščiojimo ir pranajamos užsiėmimai. Organizatoriams talkino jaunimo atstovai savanoriai.

   Visus šventės dalyvius sveikino Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Reda Kunickienė.

   Pralaimėjusių nebuvo – visi sportinių varžybų dalyviai buvo apdovanoti medaliais.


RASEINIŲ BADMINTONO KLUBO TURNYRAS ,,PAVASARIS 2021“


   Gegužės 25 d. ir 27 d. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto salėje vyko Raseinių badmintono klubo turnyras ,,Pavasaris 2021“. Atkaklios kovos vyko merginų vieneto ir dvejeto, ir vaikinų vieneto ir dvejeto grupėse.

   Merginų vieneto grupės varžybose 1-ąją vietą iškovojo Gabija Šedaitytė, 2-ąją vietą laimėjo Julita Kumpikevičiūtė ir 3-ąją – Agnė Rimkutė. Merginų dvejeto grupės varžybose 1-ąją vietą iškovojo Greta Šukutytė, 2-ąją vietą laimėjo Diana Valantinaitė ir 3-ąją – Astrėja Nutautaitė.

   Vaikinų vieneto grupės varžybose 1-ąją vietą iškovojo Nojus Danusas, 2-ąją vietą laimėjo Enrikas Mikolaitis ir 3-ąją – Gvidas Vasiliauskas. Vaikinų dvejeto grupės varžybose 1-ąją vietą iškovojo Erikas Šukutis, 2-ąją vietą laimėjo Gintas Simanavičius ir 3-ąją – Mindaugas Švilpa.


Lietuvos badmintono taurės varžybos

 

   Birželio 5 dieną Panevėžyje vyko 16-osios Lietuvos badmintono taurės Cj ir Dj grupių 2-ojo etapo varžybos. Varžybose dalyvavo 145 sportininkai iš Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Kelmės, Tauragės, Šakių, Prienų, Panevėžio, Šiaulių, Kretingos ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 14 sportininkų. Sėkmingiausiai žaidė Loreta Radavičiūtė, ji Dj grupės merginų vieneto varžybose iškovojo 3-ąją vietą.

   Dj grupės vaikinų varžybose sėkmingiausiai žaidė Mikas Kropaitis ir Adomas Bardauskas dvejeto varžybose, tik po atkaklios trijų setų kovos nusileidę Jokūbo Altaravičiaus ir Tautvydo Stanaičio dvejetui, užėmę 4-ąją vietą. 


Šių metų balandžio 30 – gegužės 1 dienomis Alytuje vyko Lietuvos lengvosios atletikos ilgų metimų čempionatas

   Šiose varžybose dalyvavo Raseinių KKSC lengvaatlečiai. Kūjo metimo rungtyje Deivina Kačiulytė (tr.Z.Rajunčius) moterų amžiaus grupėje iškovojo antrąją vietą, o jaunimo grupėje užėmė pirmąją vietą savo geriausiu bandymu numetusi kūjį 31,03 m. Jaunimo amžiaus grupėje Solveiga Varaniūtė (tr.Z.Rajunčius) iškovojo trečiąją vietą. Solveigos rezultatas – 25,02 m.


Pasirašyta projekto „Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą“ finansavimo sutartis


   2017 m. lapkričio 9 d. Raseinių rajono savivaldybės administracija su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė projekto „Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0003 finansavimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.


Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 293.275,76 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 226.698,12 Eur, Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 66.577,64 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.


Projekto tikslas – prisidėti prie neformaliojo ugdymosi įstaigų tinklo veiklos efektyvumo didinimo plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes Raseinių rajono savivaldybėje. Įgyvendinant projektą, bus atliktas Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto salės kapitalinis remontas, pritaikant ją skirtingoms sporto šakoms. Siekiant tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę, bus įsigyjama krepšinio, tinklinio ir badmintono sporto šakų veiklai būtina įranga, baldai ir kitos sporto prekės. 

Projekto įgyvendinimas prisidės prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo Raseinių rajono savivaldybėje.


RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
SPORTININKŲ NUOTOLINIO AR MIŠRAUS BŪDU UGDYMO TVARKA

1. Raseinių kūno kultūros ir sporto centras (toliau - Centras) įsivertino Centro
pasirengimą dirbti nuotoliniu arba mišriu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines
priemones, trenerių kompetenciją, sportininkų amžių ir jų aplinkos socialinę, ekonominę padėtį.
Centras pasirinko Facebook, Messenger ir Viber programėles, mobiliuosius tinklus ir elektroninio
pašto sistemą ir treniruotes lauko erdvėse, kaip pagrindines nuotolinio ar mišraus ugdymo ir
ugdymosi aplinkų kūrimo priemones, kurios užtikrina ne tik ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir
bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu.

2. Treneris Karolis Lendzevičius skiriamas skaitmeninės informacijos

administratoriumi:

2.1. Centro interneto svetainėje jis skelbia išsamią informaciją susijusią su nuotoliniu
ar mišriu sportininkų ugdymu ir kontaktinę informaciją, kur sportininkai ir tėvai galėtų kreiptis į
trenerius ir administraciją pagalbos.

3. Trenerių ir sportininkų komunikavimui naudojami mobilieji telefonai, el. paštas, el.
dienynas, Facebook, Messenger ir Viber programėlės. Pasirinktos bendravimo priemonės žinomos
sportininkams. Treneriai naudos uždaras socialines grupes, kad užtikrintų asmens duomenų
apsaugą.

4. Susitarta:
4.1. Dėl nuotolinės ar mišrios ugdymosi aplinkos: sportininkai dirba individualiai

namuose arba treniruotėse lauke, kur nėra artimo kontakto su kitais asmenimis.

4.2. Dėl ugdymo organizavimo:

4.2.1. Treneriai, kurie dirba nuotoliniu būdu, parengia nuotolinius sportininkų
ugdymo planus su užduotimis sportininkams.
4.3. Treneriai pirmadieniais iki 13.00 val. atsiunčia savaitės teminį (detalų) ugdymo
planą direktoriaus pavaduotojui ugdymui:

4.3.1. Savaitės teminiame (detaliame) nuotolinio ugdymo plane sportininkas turi
matyti, kokios bus skiriamos ugdymosi užduotys, kokiomis ugdymo(si) priemonėmis turi naudotis
sportininkas, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir

PATVIRTINTA
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro
direktoriaus pavaduotojo sportui, l. e.
direktoriaus pareigas
2020 m. rugsėjo 22 d.
įsakymu Nr. SC 1 V-112

kokiu būdu sportininkas gali paprašyti trenerio pagalbos ir paaiškinimų, kiek sportininkai turės
skirti laiko užduotims atlikti, kaip bus gaunama grįžtamojo ryšio informacija.

4.4. Treniruotės nuotoliniu ar mišriu būdu vyks pagal Centro 2020-2021 m. m.

treniruočių tvarkaraštį.

5. Nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. treneriai informuoja sportininkų tėvus (globėjus,
rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas. Informacija taip pat pateikiama Centro
internetiniame puslapyje.

6. Treneris, kuris neturi galimybės vykdyti nuotolinio ugdymo iš namų, privalo

informuoti Centro administraciją.

7. Centro administracija koordinuoja pasirengimą organizuoti ugdymą nuotoliniu ar

mišriu būdu ir teikia reikalingą pagalbą.
8. Lankomumas nežymimas.
9. Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalai pildomi įprasta tvarka.
10. Treneriai savo darbo laiku tikrina savo elektroninio pašto pranešimus.
11. Nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje uždrausta

vykdyti visus sportinius renginius ir varžybas tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse.

12. Vykti į respublikinius sportinius renginius ir varžybas, kurie vyks ne Raseinių
rajono savivaldybės teritorijoje, galima gavus tėvų raštiškus prašymus (priedas Nr.1).

 


17-metis lengvaatletis Aurimas Narijauskas gali būti pavyzdžiu ne tik bendraamžiams, bet ir visiems suaugusiems, atkakliai siekiantiems užsibrėžto tikslo. Apie šį sporto karjeros laiptais kopiantį jaunuolį iš Ariogalos pasakojame ne be reikalo. Dar šių metų pradžioje trišuolį sportuojantis A. Narijauskas kartu su treneriu Zenonu Rajunčiumi kreipėsi paramos į Raseinių kredito uniją.


   Pasak Raseinių kredito unijos Administracijos vadovės Birutės Žiūraitienės, sprendimas palikti antspaudą ariogališkio sporto karjeroje visiškai pasiteisino.

   „Kai Aurimas ir treneris Zenonas kreipėsi pagalbos, pagalvojome, kad mūsų smulkus indėlis, matyt, neišspręs visų Lietuvos sportininkų problemų, tačiau kadangi unija – bendruomenės bankas, tokiu būdu nusprendėme padėti Aurimui siekti savo tikslo. Mūsų parama simbolizuoja tai, kad nesvarbu, ko siekiate asmeniniame gyvenime, versle ar kitoje veikloje, jeigu atkakliai dirbi, stengiesi, kartais užteks mažo postūmio iš šono – ir viskas pasiseks”,  –  sakė B. Žiūraitienė.

   Smulki Raseinių kredito unijos paskata, atkreiptas dėmesys, atsipirko dešimteriopai – 2020 m., nepaisant pandemijos, ariogališkis dalyvavo dešimtyje čempionatų Lietuvoje bei užsienyje ir iš visų jų parsivežė po medalį, gerindamas asmeninius rezultatus.


   Bene svarbiausias jų – rugpjūčio 2 dieną Pernu (Estija) vykęs Baltijos šalių jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos komandinis čempionatas, kur Aurimas rungtį įveikė nušokdamas 14,30 metrų, taip iškovodamas Lietuvai bronzos medalį.

   „Raseinių kredito unijos parama mums buvo beprotiškai reikšminga visomis prasmėmis. Pamatytumėte, kokiomis sąlygomis mes treniruojamės. Ir džiaugiuosi, kad vis tiek Aurimui pavyksta pasiekti aukštumas. Indėlis, atkreiptas dėmesys mus tiesiog paskatino nesustoti“, – kalbėjo treneris Z. Rajunčius.

   Anot lengvaatlečio trenerio Z.Rajunčiaus, jo auklėtinis įgavo galimybę treniruotis ne tik gyvenamojoje vietoje, bet apsilankyti ir Kauno sporto kompleksuose.

  „Aurimas dirba tikrai daug. Man smagu jį tokį matyti, kai galiu juo pasitikėti, žinau, kad nenuleis rankų. Jis – tvirto charakterio, nenuviliantis. Ne tik geras atletas, bet ir žmogus”, – apie trišuolininką iš Ariogalos atsiliepė jo treneris.

   Paties septyniolikmečio A.Narijausko teigimu, trišuolį jis atrado gana netikėtai.

   „Trišuolį sportuoti pradėjau prieš penkerius metus. Tuo metu mano klasės draugai jau lankė treniruotes, o aš gerai pasirodžiau šuolio į tolį rungtyse. Treneris pamatė, pasiūlė dirbti profesionaliau. Sutikau. Dabar taip nutiko, kad klasės draugai jau nebelanko treniruočių, o aš – dirbu”, – kalbėjo A.Narijauskas.

   Anot puikius rezultatus savo amžiaus grupėje rodančio trišuolininko, iškovoti apdovanojimai nėra vienintelis dalykas, kas veda į priekį. 

 „Medalis paskatina. Tuomet žinai, kad darbas nenuėjo veltui. Tačiau daug ką reiškia ir parodytas dėmesys, aplinka, kurioje dirbi ir sportuoji, trenerio požiūris į darbą. Jaučiuosi puikiai ir žiūriu į ateitį”, – mintimis dalinosi jaunas ariogališkis.

  Ar Aurimas svarsto netolimoje ateityje savo gyvenimą sieti su profesionaliu sportu?

   “Taip, kodėl gi ne. Aš apie tai pasvajoju. Stengiuosi ir mitybą prižiūrėti. Nėra dar ji tokia profesionali, kokia galėtų būti, bet prieš varžybas visada prisižiūri, kad nepriaugtum nereikalingo kilogramo”, – sakė A. Narijauskas.

   Sportininkui antrina ir jį iššūkiams ruošiantis Z. Rajunčius. “Sportas – toks dalykas, kad svarbiausia – išvengti traumų. Aurimas sunkiai dirba ir tiesiog ne taip pastatyta koja gali nubraukti visą darbą, visą sezoną. Čia yra daug sėkmės, bet Aurimo rezultatai kalba patys už save – tai ne tik sėkmė, tai darbas, charakteris, noras, pastangos, parama iš šono. Viskas viename. Tada ir medalį malonu užsikabinti ant kaklo, nes žinai, kad padarei viską”, – pasakojo Z. Rajunčius.

   A. Narijauskas teigia, kad trišuoliui reikalinga stiprios kojos, staigus atsispyrimas. Iš ko paveldėta toji jėga?

   “Negaliu pasakyti, bet faktas tas, kad mano vyresnis brolis taip pat rodė gerus rezultatus. O dabar bando sportuoti ir jaunesnis. Jo skaičiai – irgi vieni geresnių. Gal genai? Gal tiesiog taip sutapo, kad įdedame daugiau pastangų už kitus, todėl laimime”, – sakė A.Narijauskas.

   Nors penktus metus sportuojantis lengvaatletis jau žino, ko nori gyvenime, tačiau sutinka, jog profesionaliame sporte rezultatai priklauso nuo labai daug aplinkybių, tad jauname amžiuje nereikia nusisukti ir nuo knygų bei mokslų.

   “Mokslai, sakyčiau, sekasi gerai. Net labai gerai. Kol kas nei sportas mokslams, nei mokslai sportui – netrukdo”, – teigė rugsėjo 1-ąją 11-os klasės duris praversiantis A. Narijauskas.

   A. Narijauskas sutinka, jog didelę įtaką jaunam atletui gali padaryti ne tik šeima, treneriai, bet ir draugai. O dažno karjera pasibaigia dar net neprasidėjusi, kai kaip sporto priedas atsiranda ir žalingi įpročiai.

   „Aš tokių problemų neturiu. Sakyčiau, kad mano draugai – geri. Jie žino, kuo užsiimu ir mane skatina, netinkamas sportininkui dalykais negundo. Jie supranta, žino, ko siekiu, kas noriu būti, dėl to labai džiaugiuosi“, – sakė 17-metis.

   Pasak Raseinių kredito unijos Administracijos vadovės Birutės Žiūraitienės, Aurimas ir jo siekiami sportiniai rezultatai gali būti pavyzdys visam jaunimui.

   “Mūsų regione – daug perspektyvių jaunų žmonių. Ne visi gali būti sportininkais, mokslininkais ar verslininkais. Bet save realizuoti – labai svarbu. Ypač gerai, kai tikslo siekimo pagrindai yra padedami jauname amžiuje. Tada jau ir suaugusiam – jokios kliūtys nėra baisios. Tikiu, kad Aurimas mus dar nustebins puikiais rezultatais. Tikrai tęsime bendradarbiavimą su perspektyviu jaunuoliu, nes, Raseinių kredito unijos veiklos terminais kalbant, indėlis buvo pelningas”, – šypsojosi B. Žiūraitienė.


DVIRAČIŲ ŽYGIS RASEINIAI  -  DUBYSA

   Rugsėjo 5-ąją dieną gausus būrys dviratininkų iš Raseinių, Kauno ir Vilniaus rinkosi aikštelėje prieš ,,Moki-veži“ į 24 – ąjį tradicinį dviračių žygį Raseiniai – Dubysa. Atvykusius pasveikino pasaulinio judėjimo ,,Sportas ir moterys“ Europos laureatė Ona Babonienė. Lėtu norimu greičiu dviratininkai važiavo iki Dubysos upės ir finišavo prie buvusios poilsiavietės Lakštingala. Truputį atsipūtę dviratininkai dalyvavo sportinėse varžybose dviračiais ,,Taiklioji ranka“ ir ,,Važiuok kuo lėčiau“, kurių nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti medaliais. Mero Andriaus Bautronio paruoštais prizais buvo apdovanoti jauniausi žygio dalyviai Izabelė Kilčauskaitė ir Lukas Jokubauskas bei didžiausią patirtį važiuojant dviračiu turinti Regina Žemaitienė ir Jonas Babonas. Loterijoje žygio dalyviams buvo paruošti trys naujutėlaičiai dviračiai , kitas sportinis inventorius, albumai apie Raseinius. Pagrindinius žygio prizus dviračius laimėjo Daiva Damėnaitienė iš Kauno, Sigitas Lukošius iš Čekiškės ir Vita  Žičkutė iš Raseinių. Sveikiname laimėtojus. Pailsėję puikiame ore ir maloniai praleidę laiką, visi dviratininkai jau savarankiškai numynė dviračius link Raseinių.


Badmintono turnyras

 

   Rugsėjo 5 dieną Panevėžyje vyko ,,Panevėžys City Open 2020“ suaugusiųjų badmintono turnyras. Varžybose dalyvavo 73 sportininkai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Tauragės, Šiaulių, Kelmės, Viekšnių ir Raseinių. Varžybos vyko trijose B, C ir D  pajėgumo grupėse.

   Raseiniams atstovavo 4 sportininkai. Puikiai žaidė Greta Šukutytė ir Diana Valantinaitė, jos moterų B grupės dvejeto varžybose iškovojo antrąją vietą ir pasipuošė sidabro medaliais. Merginos finale tik po atkaklios trijų setų kovos, kurios truko 38 minutes, pralaimėjo Panevėžietėms. Sidabro medalį taip pat iškovojo Justė Linkutė, ji poroje su panevėžiete Austėja Sadauskaite, moterų D grupės dvejeto varžybose laimėjo antrąją vietą.


Klaipėdoje vyko Lietuvos graikų-romėnų, laisvųjų ir moterų imtynių jaunių čempionatas

   kuriame dalyvavo Raseinių kūno kultūros ir sporto centro imtynininkai. Svorio kategorijoje iki 60 kg. Rapolas Jokilaitis iškovojo trečią vietą. Penktąsias vietas iškovojo Titas Pijoraitis ir Danielius Beinorius. Moterų grupėje Vytautė Beinoriūtė iškovojo ketvirtą vietą, o Žeimyna Žakaitytė penktą.


STARTUOJA NAUJAS FIZINIO AKTYVUMO VEIKLŲ, SKATINANČIŲ FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, PROJEKTAS

 

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba nuo rugpjūčio mėnesio vykdo ilgalaikį projektą „Judėsiu – sau padėsiu“. Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Bendra projekto trukmė – 23 mėnesiai, projekto vertė - 25898,50 Eur.

Projekto partneriai: Raseinių kūno kultūros ir sporto centras, Raseinių rajono kultūros centras, Kelmės kultūros centras.

Projektu „Judėsiu - sau padėsiu“ siekiama spręsti jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių fizinės ir emocinės sveikatos problemas, susijusias su nepakankamu fiziniu aktyvumu, mažinti jaunimo nusikalstamumo ir narkotinės elgsenos apraiškas, gebėjimų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje stoką, stiprinti kartų sanglaudą. Projekto tikslas -ugdyti jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių sąmoningumą, plėtoti jų sveikos gyvensenos įgūdžius, kompleksiškai taikant įvairias fizinio aktyvumo formas.

Įgyvendinant projektą bus vykdomi reguliarūs stalo teniso bei biliardo užsiėmimai jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms, jėgos treniruotės jaunimui sporto klube, plaukimo pamokos baseine jaunimui, linijinių šokių, šiaurietiško vaikščiojimo, jogos, diskgolfo ir aerobikos vandenyje užsiėmimai senjorams. Vyresnio amžiaus žmonės turės galimybę parungtyniauti net keturiose jiems skirtose spartakiadose „Kol judu, tol gyvenu“. Organizuojant vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo veiklas talkins jaunimo atstovai savanoriai. Jaunimas varžysis stalo teniso ir biliardo turnyruose.

Projektas prasidėjo rugpjūčio 8 d. vykusiu bėgimu „Išsitaškyk spalvom“, kuriame dalyvavo per 200 įvairaus amžiaus bėgikų – nuo vaikų iki senjorų. Ši spalvota šventė buvo suorganizuota kartu su Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, VšĮ „Atrask Raseinius“,  Raseinių rajono visuomenės sveikatos biuru, Raseinių rajono kultūros centru. Organizatoriams talkino net 34 jaunuoliai savanoriai. Štai keletas jų minčių apie patirtas emocijas po bendro darbo: „Tiesiog noriu jums labai labai padėkoti ir pasidžiaugti, kad per tokį trumpą laiką jūs visi tapot man kaip šeima. Niekada nebuvau turėjusi tokios jaukios ir nuoširdžios draugystės, kaip su jumis. Man tai labai daug reiškia“; „Labai smagu pradėti bendrauti su naujais žmonėmis, atnaujinti savo draugų ratą“; „Atrodo seniai turėjau tuos draugus, bet kažkaip nebuvau tokia laiminga, kaip su jumis“; „Anksčiau man buvo, kad bijojau, kad žmonės manęs nepriims tokio, koks esu, o dabar, na, kai atradau tokių draugų, kaip jūs, pradėjau pasitikėti savimi. Ir tada bendrauji su žmogum laisvai, ir nori jį pažinti geriau, na, tai tarsi išpakuoti saldainį ir jį paragauti“.

Taigi, kviečiame jaunimą ir senjorus pasirinkti jiems patinkančią fizinę veiklą ir aktyviai leisti laisvalaikį. Detalesnė informacija apie numatomus užsiėmimus bus skelbiama Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos (RRŠPT) tinklapyje www.rspt.lt, RRŠPT Facebook paskyroje, Raseinių atviro jaunimo centro Facebook paskyroje. Kilus klausimams, skambinkite Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkėms Valdonei Balčaitienei, mob. +370 674 76160, Saulei Sitavičienei, mob. +370 601 74142.

Valdonė Balčaitienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė


FUTBOLO 7X7 TURNYRO FINIŠAS
 
 
 
   Praėjusį sekmadienį baigėsi rajono atviras futbolo 7x7 turnyras. Visą vasarą aštuonių komandų futbolininkai įtemptai varžėsi dėl pergalių ant žaliosios stadiono vejos. Keturios pirmosios komandos tarpusavyje sužaidė po du susitikimus, kol paaiškėjo finalininkai. ,,Akmenos" ir Kelmės S.C. komandų abu susitikimus rezultatais 3:0 ir 3:2 laimėjo ,,Akmena" ir prasimušė į finalines rungtynes dėl 1-2 vietų. Kita pora S.K.,,Julisa" ir ,,Tytuvėnai" pirmąjį susitikimą baigė taikiai 1:1, na o antrose rungtynėse jau dominavo S.K.,,Julisa", nugalėjusi varžovus rezultatu 3:0. Mūšyje dėl 3-4 vietų tarp abiejų Kelmės rajono komandų stipresni šį kartą buvo Kelmės S.C. futbolininkai, įveikę ,,Tytuvėnų" komandą rezultatu 2:0 . Sveikiname Kelmės komandą su bronziniais apdovanojimais. Kovoje dėl 1-2 vietų tarp ,,Akmenos" ir S.K.,,Julisos" didelės žvalgybos bebuvo - įtempta kova prasidėjo nuo pat pirmųjų rungtynių sekundžių. Pirmieji įvartį į varžovų vartus įmušė S.K.,,Julisos" futbolininkai. ,,Akmenos" vyrai nepasimetė ir netrukus gražiu smūgiu išlygino rezultatą. Baigiantis susitikimui, ,,Akmena" įmušė dar vieną įvartį ir sunkiai bet išsaugojo įgytą persvarą iki susitikimo pabaigos. Tad 2020 metų turnyro nugalėtojai - ,,Akmenos" futbolininkai. Rezultatyviausio turnyro žaidėjo prią gavo nugalėtojų komandos atstovas Lukas Pundinas. Asmeniniais prizais apdovanoti visų aštuonių komandų naudingiausi žaidėjai. Jais tapo Valdas Žukauskas (,,KKSC"), Rokas Čečkauskas (,,Dubysa"), Kornelijus Petrauskas (,,Danspin"), Domantas Pauliuščenko (,,Helanas"), Nedas Leščinskis (Kelmės S.C.), Rolandas Gedminas (,,Tytuvėnai"), Martynas Ragožius (S.K.,,Julisa") ir Virginijus Gailius (,,Akmena".). Dėkojame už darbą turnyro teisėjui Edmundui Viršilui, fotografui Vytaliui Judickui. 
   Iki susitikimų kituose turnyruose.

Lietuvos badmintono taurės varžybos

 

   Rugpjūčio 22 dieną Kelmėje vyko 15-osios Lietuvos badmintono taurės Bj, Cj ir Dj grupių 2-ojo etapo varžybos. Varžybose dalyvavo 100 sportininkų iš Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Kelmės, Tauragės, Šiaulių, Kretingos, Prienų, Kazlų Rūdos ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 10 sportininkų. Sėkmingiausiai Bj grupės mišraus dvejeto kategorijos varžybose žaidė Justas Pocius ir Greta Šukutytė, jie iškovojo 2-ąją vietą, o Deividas Paškevičius ir Justė Linkutė laimėjo 3-ąją vietą


RAJONO ATVIRAS FUTBOLO 7X7 TURNYRAS
 
 
   Futbolo 7x7 turnyre komandos toliau įtemptai kovoja dėl svarbių pergalių, kad vėliau surinkti taškai leistų patekti į pirmąjį ketvertą, leisiantį kovoti dėl turnyro apdovanojimų. Dar neskelbti sužaistų rungtynių rezultatai: ,,KKSC" - S.K.,,Julisa" 0:11, ,,Dubysa" - ,,Tytuvėnai" 4:6, ,,Akmena" - ,,Tytuvėnai" 1:1, ,,KKSC" - ,,Danspin" 0:9, Kelmės SC.- S.K.,,Julisa" 2:1, ,,Helanas" - Kelmės SC 1:3, S.K.,,Julisa" - ,,Danspin" 5:3, Kelmės SC - ,,Danspin" 2:1, ,,Tytuvėnai" - ,,KKSC" 7:0, ,,Helanas" - S.K.,,Julisa" 1:3, ,,Dubysa" - ,,Akmena" 2:2.
   Šią savaitę rungtynės iš antradienio perkeliamos į ketvirtadienį. Rungtynių pradžia - 18.00val.  Kviečiame sirgalius atvykti pažiūrėti įdomių susitikimų.

Šių metų liepos 17 – 18 dienomis Alytuje vyko Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės.

 

Šiose varžybose Raseinių KKSC lengvaatlečiai komandinėje įskaitoje rajonų grupėje iškovojo pirmąją vietą. Svariausiai prie komandinės pergalės prisidėjo Aurimas Narijauskas (tr.Z.Rajunčius). Aurimas trišuolio rungtyje iškovojo pirmąją vietą nušokęs savo geriausiu
bandymu 14,00 m. , šuolio į tolį rungtyje – antrąją vietą pasiekęs 6,39 m rezultatą. Estafetiniame bėgime 4 x 100 m Aurimas kartu su komandos draugais Dovydu Jociumi (tr.A.Petrokas), Luku Bankausku (tr.A.Petrokas) ir Domantu Labučiu (tr.Z.Rajunčius) įveikę nuotolį per 45,79 s užėmė trečiąją vietą. Ieties metimo rungtyje Kajus Balžekas (tr. M.Skamarakas) iškovojo trečiąją vietą. Kajaus pasiektas rezultatas – 50,56 m. Gustina Steponaitė (tr.E.Matusevičius, M.Skamarakas) numetusi ietį savo geriausiu bandymu 39,16 m užėmė antrąją vietą.


Lengvosios atletikos varžybos
 
 
    Šių metų liepos 2 dieną Šiauliuose vyko Lietuvos vaikų lengvosios atletikos pirmenybės. Šiose varžybose dalyvavo jaunieji  Raseinių KKSC lengvaatlečiai. 600 m bėgimo rungtyje Airidas Zikas (tr. A.Petrokas) iškovojo antrąją vietą. Airido rezultatas – 1:48.65 min. Šuolio į tolį rungtyje Aistis Narijauskas (tr. Z.Rajunčius) savo geriausiu bandymu nušoko 4,68 m ir užėmė trečiąją vietą. Ieties metimo rungtyje Ąžuolas Žemaitis (tr. M.Skamarakas) iškovojo trečiąją vietą. Ąžuolo pasiektas rezultatas – 29,81 m. Disko metimo rungtyje Karolis Varanius (tr. Z.Rajunčius) savo geriausiu bandymu numetė diską 27,30 m ir užėmė trečiąją vietą.

BAIGĖSI ,,B“ GRUPĖS PIRMENYBĖS
 

   Puikios birželio mėn. oro sąlygos leido šauniai parungtyniauti paplūdimio tinklininkams. Šioje silpnesnėje grupėje varžėsi 13 komandų. Paprastai vieno etapo metu sužaidžiami 20-22 susitikimai, tad per 5 etapus įvyko per 100 varžybų. Jei prieš prasidedant paskutiniam etapui, buvo galima prognozuoti, kam atiteks ,,aukso“ ir ,,sidabro“ apdovanojimai, tai į trečią vietą pretendavo net 3 komandos. Galiausiai dėl ,,bronzos“ susikovė Martos Šalaševičiūtės ir Rusnės Kaminskaitės pora prieš berniukų (gim.2006 m.) Luko Malono ir Mato Vasiliausko duetą (186 tšk.). Daugiau išsaugojusios fizinių ir dvasinių jėgų, pergalę rezultatu 2:1 šventė, merginų komanda (194 tšk.) Antrą vietą iškovojo Jomilė Baltrušaitytė ir Viktorija Balčaitytė (214 tšk.). Aukščiausius apdovanojimus pelnė darni šeimos komanda Gunda Bražaitė ir Gabrielė Bražienė (238 tšk.).

RAJONO ATVIRAS FUTBOLO 7X7 TURNYRAS
 
 
 
   Po truputį įsibėgėja futbolininkų kovos stadione, kur vykdomas atviras futbolo 7x7 turnyras. Po gana ilgo poilsio nuo aktyvaus sporto, žaidėjai su malonumu kovoja dėl pergalių ant žaliosios vejos, nors kartais juos gana stipriai nuprausia vasaros liūtys. Skelbiame jau sužaistų rungtynių rezultatus: ,,Helanas" - ,,Kelmės SC" 2:14, ,,Helanas" - ,,Danspin" 2:7, ,,Helanas" - ,,Akmena" 3:3, ,,Kelmės SC" - ,,Danspin" 1:2, ,,Dubysa" - ,,KKSC" 2:2, ,,Dubysa" - ,,Akmena" 0:4, S.K.,,Julisa" - ,,Tytuvėnai" 2:4, S.K.,,Julisa" - ,,KKSC" 0:0, S.K.,,Julisa" - ,,Danspin" 1:0, ,,Tytuvėnai" - ,,KKSC" 4:1, ,,Tytuvėnai" - ,,Akmena" 1:3.

STARTUOJA FUTBOLO 7X7 TURNYRAS
 
   Sumažėjus Lietuvoje sergančiųjų koronavirusu, leidžiama atidaryti ir sportinius renginius lauke, todėl skubame vykdyti sporto visuomenės pageidavimus - pradedame rajono atvirą futbolo 7x7 turnyrą stadione. Užsiregistravo dalyvauti aštuonios futbolininkų komandos - šešios mūsų rajono komandos ,,Helanas", ,,Dubysa", S.K.,,Julisa", ,,KKSC", ,,Danspin" , ,,Akmena" ir dvi Kelmės rajono komandos ,,Tytuvėnai" ir ,,Kelmės SC". Komandos žais Raseinių KKSC ir Kelmės SC stadionuose antradieniais ir penktadieniais. Antradienį bus žaidžiami du susitikimai nuo 19.00 val., penktadienį bus žaidžiami trys susitikimai nuo 18.30 val. Komandos žais du ratus, po to komandos, užėmusios 5-8 vietas užbaigs turnyro kovas, na o pirmosios keturios komandos žais pusfinalio susitikimus 1-4 ir 2-3 bei finalus. Tad laukia tikrai daug įdomių susitikimų stadione. Kviečiame futbolo gerbėjus atvykti pasižiūrėti ir pasirgti už savo mėgiamas komandas.

APDOVANOJAMOS FUTBOLO KOMANDOS
 
 
   Šių metų sausio, vasario ir kovo mėnesiais rajone buvo vykdomos atviros salės futbolo 5x5 pirmenybės. Pirmenybėse dalyvavo aštuonios vyrų komandos - penkios mūsų rajono ir trys kaimyninio Kelmės rajono. Komandoms sužaidus tarpusavyje, buvo pradėtos vykdyti atkrintamosios varžybos, tačiau koronavirusas ir paskelbtas karantinas neleido užbaigti pirmenybių. Dar tikėjomės, kad nutraukus karantiną, galėsime užbaigti pradėtą turnyrą, tačiau teko priimti sprendimą nutraukti pirmenybes ir paskelbti nugalėtojus ir prizininkus po rato susitikimų. Taigi rajono atvirų salės futbolo 5x5 pirmenybių 3-čios vietos laimėtojais tapo ,,Karklėnų" komanda, antrąją vietą iškovojo ,,Danspin - 2" komanda, na o 2020 metų rajono atvirų salės futbolo 5x5 pirmenybių nugalėtojais tapo ,,Tytuvėnų" komanda. Sveikiname nugalėtojus ir prizininkus su iškovotais apdovanojimais. Rezultatyviausio žaidėjo titulas ir prizas atiteko ,,Danspin - 2" žaidėjui Lukui Pundinui, įmušusiam į varžovų vartus 17 įvarčių.
   Tikimės, kad sekantį futbolininkų 7x7 turnyrą jau galėsime organizuoti lauke, ant žaliosios vejos jau po karantino nutraukimo. Sėkmės visiems naujuose sporto renginiuose ir nesirkite, saugokite save.

Šių metų kovo 7 dieną Klaipėdoje vyko Baltijos šalių jaunių čempionatas
 
 
nuotraukoje Baltijos šalių čempionato trišuolio rungties prizininkai. Antras iš kairės
A.Narijauskas
 
Trišuolio rungtyje Aurimas Narijauskas (tr.Z.Rajunčius) tapo šios rungties nugalėtoju nušokęs savo geriausiu bandymu 13,84 m.

Badmintono turnyras
 
   Vasario 29 dieną Panevėžyje vyko ,,Panevėžys City Open“ suaugusiųjų badmintono
turnyras. Varžybose dalyvavo 96 sportininkai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šakių, Prienų, Šiaulių, Birštono, Biržų, Šeduvos ir Raseinių.

   Raseiniams puikiai atstovavo Greta Šukutytė ir Diana Valantinaitė. Greta Šukutytė C
grupės moterų vieneto varžybose iškovojo pirmąją vietą ir dvejeto varžybose, poroje su Diana Valantinaite, iškovojo aukso medalius.

Šių metų vasario 28 dieną Klaipėdoje vyko „Žemaitijos taurės 2020“ jaunučių ir jaunių lengvosios atletikos II etapas
 
 
 
Trišuolio rungtyje jaunių amžiaus grupėje Aurimas Narijauskas (tr. Z.Rajunčius) iškovojo pirmąją vietą savo geriausiu bandymu nušokęs 13,62 m. 60 m bėgimo rungtyje Dovydas Jocius (tr.A.Petrokas) užėmė pirmąją vietą. Dovydo rezultatas – 7,18 s. Rutulio stūmimo rungtyje Ignas Ročka (tr.Z.Rajunčius) rutulį nustūmė 12,24 m ir iškovojo trečiąją vietą. Jaunučių amžiaus grupėje Tautvydas Tiškus (tr.Z.Rajunčius, E.Petrokas) 200 m bėgimo rungtyje užėmė antrąją vietą. Tautvydo rezultatas – 25,70 s.

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Praėjusį sekmadienį rajono krepšinio pirmenybėse sužaisti dar du susitikimai. Iki atkrintamųjų pusfinalio susitikimų jau liko sužaisti tik penkias rungtynes, komandos pradeda skaičiuoti ir dėlioti pusfinalio rungtynių galimybes, koks varžovas yra parankesnis. Sekmadienio rungtynių rezultatai: ,,Vidukelė" - ,,KKSC" 73 : 89, S.K.,,Julisa" - ,,Brosta" 82 : 64. Ateinantį sekmadienį žaidžia ,,Brosta" - ,,Vidukelė", ,,KKSC" - ,,Danspin".
 
 
RAJONO ATVIROS SALĖS FUTBOLO 5X5 PIRMENYBĖS
 
   Salės futbolo 5x5 pirmenybėse liko sužaisti tik dvi rungtynes ir pradėsime vykdyti atkrintamuosius susitikimus. Šiuo metu apie komandų rikiuotę nieko negalima pasakyti, nes du paskutiniai susitikimai gali stipriai pakeisti atkrintamųjų poras, tad palaukime antradienio rungtynių rezultatų. Žais ,,Helanas" - ,,Tytuvėnai" ir ,,Danspin - 2" - ,,Dubysa". Sužaistų rungtynių rezultatai: ,,Danspin-2" - ,,Helanas" 7:5, ,,Danspin-1" - ,,Jaunimas" 6:5, ,,Kelmė" - ,,Danspin-1" 5:5, ,,Helanas" - ,,Karklėnai" 3:8, ,,Tytuvėnai" - ,,Karklėnai" 5:1, ,,Kelmė" - ,,Tytuvėnai" 1:3, ,,Danspin-1" - ,,Danspin-2" 2:6.

RAJONO STALO TENISO PIRMENYBĖS
 
 
 
   Praėjusį šeštadienį rajono stalo tenisininkai rinkosi į Raseinių specialiosios mokyklos sporto salę, kur STK ,,Raseiniai" bazėje buvo vykdomos rajono vyrų ir moterų stalo teniso pirmenybės. Labai gaila, bet moterų rajono stalo tenisas baigia išnykti. Per paskutinius 2-3 metus į rajono pirmenybes atvykdavo 3-4 šios sporto šakos atstovės, kurios norėdavo tarpusavyje pasikauti dėl apdovanojimų, tačiau šį kartą atvyko tik viena Rigoleta Petkevičienė. Manome, kad padaužančių kamuoliuką per stalą yra gerokai daugiau, tačiau norisi, kad būtų kažkoks nors ir nedidelis meistriškumas, tačiau deja reikia nusivilti. Rigoletai šį kartą teko pasivaržyti su vyrais, na o jų susirinko gana nemažas būrelis. Po pogrupių kovų geriausių aštuntukas susikovė dėl apdovanojimų, na o kiti išsiaiškino likusias vietas. Kovoje dėl 3-4 vietų susitiko Dangirdas Rimkus ir Vilmantas Baltrušaitis. Pirmenybių bronziniai apdovanojimai atiteko Dangirdui Rimkui, kuris įveikė varžovą rezultatu 3:1. Dėl pirmenybių nugalėtojo titulo susitiko daugkartinis rajono čempionas Antanas Žibas ir vidukliškis Ovidijus Milašauskas. Šį kartą gana aiškia persvara 3:0 2020 metų rajono stalo teniso pirmenybių čempionu tapo Ovidijus Milašauskas. Sveikiname nugalėtoją su iškovotu titulu.

Gardine (Baltarusija) vyko XXX-as tarptautinis jaunių laisvųjų imtynių turnyras
 
 
 
   kuriame dalyvavo Raseinių sporto centro, Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkai. Svorio kategorijoje iki 60 kg. trečią vietą iškovojo Rapolas Jokilaitis.Turnyre dalyvavo komandos iš Latvijos, Estijos, Ukrainos, Suomijos, Kazakstano, Baltarusijos ir Lietuvos.

BADMINTONO TURNYRAS
 


   Vasario 15 d. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto salėje vyko badmintono
turnyras, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Varžybos buvo vykdomos merginų ir dviejose vyrų ,,A“ ir ,,B“ grupėse. Merginų grupėje nugalėtoja tapo Greta Šukutytė, antrąją vietą iškovojo Grėtė Stanaitytė, o trečioji vieta atiteko Dianai Valantinaitei. Vyrų ,,A“ grupėje nugalėtoju tapo Lukas Puišys, antrąją vietą iškovojo Justas Zybartas, o trečiąją - Deividas Paškevičius. Vyrų ,,B“ grupėje pirmąją vietą laimėjo Dalius Vitkauskas, antrąją - Gerardas Būzius ir trečiąją - Mindaugas Lukoševičius. Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais.

Šių metų vasario 8 dieną Klaipėdoje vyko Lietuvos jaunių čempionatas
 
 
nuotraukoje pirmas iš kairės Aurimas Narijauskas - Lietuvos jaunių čempionas
 
    Trišuolio rungtyje Aurimas Narijauskas (tr. Z.Rajunčius) iškovojo pirmąją vietą savo geriausiu bandymu nušokęs 13,85 m.

RAJONO VYRŲ ATVIROS SALĖS FUTBOLO 5X5 PIRMENYBĖS
 
   Po truputį įsibėgėja rajono atvirų salės futbolo 5x5 pirmenybių kovos. Labai sunku nuspėti būsimų rungtynių rezultatą, jaunimo komandos nepaiso jokių autoritetų, kaunasi su visais lygiai arba juos nugali. Dėl to ir įdomios šių metų pirmenybių futbolininkų kovos. Paskutiniai neskelbti rezultatai: ,,Danspin-1" - ,,Tytuvėnai" 7:4, ,,Jaunimas" - ,,Helanas" 1:8, ,,Dubysa" - ,,Danspin-1" 10:6. Vienas susitikimas tarp ,,Tytuvėnų" ir ,,Jaunimo" atidėtas.
   Šią savaitę žaidžia: Raseiniuose ,,Kelmė" - ,,Danspin-2", ,,Karklėnai" - ,,Danspin-1", Ariogaloje ,,Jaunimas" - ,,Dubysa", ,,Danspin-2" - ,,Karklėnai", Kelmėje ,,Kelmė" - ,,Tytuvėnai".
 
RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Rajono krepšinio komandos praėjusį sekmadienį sužaidė dar dvejas pirmenybių rungtynes. Vienos iš jų baigėsi gana ryškia persvara - ,,Danspin" 97:63 nugalėjo ,,Brostą". Kitas susitikimas tarp ,,Vidukelės" ir S.K.,,Julisos" buvo labai atkaklus, tik paskutinėse sekundėse paaiškėjo nugalėtojas - rungtynes rezultatu 84:80 laimėjo S.K.,,Julisa". 
   Ateinantį sekmadienį, vasario 16 dieną, pirmenybių rungtynės nebus žaidžiamos, šios dienos susitikimai nukelti į kovo 15 dieną.
 
 
KVIEČIAME  Į RAJONO VYRŲ IR MOTERŲ STALO TENISO PIRMENYBES
 
   Tradiciškai žiemą rajone yra vykdomos stalo teniso pirmenybės. Vasario mėnesį Lietuvos stalo teniso lygose  yra paliktas langas vykdyti rajonuose šios sporto šakos pirmenybes, tad ir Raseinių rajono šios sporto šakos mylėtojus kviečiame vasario 15 dieną, šeštadienį, atvykti į Raseinių specialiosios mokyklos sporto salę, kur bus vykdomos pirmenybės. Jos prasidės 11.00 val. Vykdoma išankstinė registracija www.raudonajuoda.puslapiai.lt Registracija vietoje varžybų dieną bus iki 10.30 val. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Badmintono varžybos


   Vasario 8 dieną Prienuose vyko ,,Atviros badmintono pirmenybės Prienų r. mero
taurei laimėti“. Varžybose dalyvavo 139 sportininkai iš Kauno, Vilniaus, Tauragės, Kelmės, Šakių,Panevėžio, Prienų, Biržų, Ukmergės ir Raseinių.

   Raseiniams puikiai atstovavo Diana Valantinaitė ir Tomas Petrauskas. Diana C grupės
mišraus dvejeto varžybose, poroje su Ramūnu Ražanausku iš Vilniaus, iškovojo bronzos medalį, o Tomas C grupės vyrų dvejeto varžybose, poroje su Aidu Giedriku iš Biržų, iškovojo sidabro medalį.

Diana Valantinaitė antra iš dešinės

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
 
   Praėjusį sekmadienį buvo sužaistos dar dvejos rajono krepšinio pirmenybių rungtynės.Pirmame susitikime tarp ,,Brostos" ir ,,Vidukelės" tris kėlinukus rezultatas buvo apylygis, tik nuo ketvirto kėlinuko ,,Vidukelė" pabėgo keliais taškais į priekį ir tą skirtumą išsaugojo iki rungtynių pabaigos. Rezultatas 92:80, nugalėjo ,,Vidukelė". Ir antrose rungtynėse tarp ,,KKSC" ir ,,Danspin" du kėlinukus jaunieji ,,KKSC" krepšininkai sugebėjo lygiai žaisti su gerokai aukštesniais ir galingesniais varžovais, bet palaipsniui išryškėjo ,,Danspin" pranašumas, pasibaigęs pergale rezultatu 87:72.
   Ateinantį sekmadienį vėl kviečiame žiūrovus atvykti į Sporto centrą pasirgti už savo mėgiamas komandas.
 
 
RAJONO ATVIROS SALĖS FUTBOLO 5X5 PIRMENYBĖS
 
   Po truputį įsibėgėja rajono atviros salės futbolo 5x5 pirmenybės. Praėjusią savaitę komandos sužaidė dar keturis susitikimus, per kuriuos pasiekta gana nemažai įvarčių. ,,Helanas" 7:4 nugalėjo senus varžovus ,,Danspin-1", ,,Tytuvėnai" 6:1 nugalėjo ,,Dubysą", ,,Jaunimas" gana rezultatyviose rungtynėse sužaidė taikiai 8:8 su ,,Kelme", na o ,,Dubysa" 3:1 įveikė ,,Karklėnus".
   Šią savaitę žaidžia ,,Danspin-1" - ,,Tytuvėnai", ,,Jaunimas" - ,,Helanas", ,,Tytuvėnai" - ,,Jaunimas", ,,Dubysa" - ,,Danspin-1".

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Rajono krepšinio komandos toliau kaunasi dėl pirmenybių apdovanojimų. sužaistos dar šešerios pirmenybių rungtynės. Dauguma susitikimų vyksta atkaklioje, nenuspėjamoje kovoje, nugalėtojai paaiškėja tik susitikimų pabaigose. Sužaistų rungtynių rezultatai:
,,KKSC" -  S.K.,,Julisa" 75:84, ,,Danspin" - ,,Vidukelė" 84:107, ,,Brosta" - ,,KKSC" 92:81, S.K.,,Julisa" - ,,Danspin" 85:81, ,,Danspin" - ,,Brosta" 73:75, ,,Vidukelė" - S.K.,,Julisa" 104:83.
   Ateinantį sekmadienį žaidžia: ,,Brosta"  - ,,Vidukelė", ,,KKSC" - ,,Danspin".
 
 
RAJONO ATVIROS SALĖS FUTBOLO 5X5 PIRMENYBĖS
 
   Jau startavo 2020 metų rajono atviros salės futbolo 5x5 pirmenybės. Šiais metais pirmenybėse dalyvauja aštuonios komandos - ,,Kelmė", ,,Danspin - 2", ,,Helanas", ,,Tytuvėnai", ,,Dubysa", ,,Danspin - 1", ,,Jaunimas", ,,Karklėnai". Dalyvauja penkios Raseinių rajono komandos ir trys Kelmės rajono komandos. Džiaugiamės, kad kaimynai panoro dalyvauti mūsų rajono pirmenybėse, tai padės kelti mūsų rajono futbolininkų meistriškumą, nes Kelmės rajonas turi nemenką futbolo žaidimo patirtį. Komandos sužais vieną ratą, po to pradėsime vykdyti atkrintamuosius susitikimus. Bus žaidžiama po dvi rungtynes, jeigu po jų įvarčių santykis bus vienodas, bus mušami baudiniai, kol paaiškės komanda nugalėtoja. Komandos rungtyniaus antradieniais nuo 19.15 val. Raseinių T.V.M., šeštadieniais nuo 13.00 val. Raseinių KKSC Ariogalos ir Kelmės KKSC sporto salėse. Jau sužaistų rungtynių rezultatai: ,,Kelmė" - ,,Karklėnai" 4:9, ,,Danspin - 2" - ,,Jaunimas" 3:4, ,,Dubysa" - ,,Helanas" 2:3.

JAUNUČIŲ U15 VAIKINŲ KREPŠINIO ČEMPIONATE BAIGĖSI PIRMASIS RATAS

   Moksleivių krepšinio lygos jaunučių U15 vaikinų krepšinio čempionate Raseinių KKSC
krepšinio komanda varžosi B diviziono B grupėje. Dariaus Griciaus treniruojami raseiniškiai, čempionatą pradėjo su grupės favoritais vadinamomis komandomis iš Palangos ir Gargždų. Abejiems varžovams nepavyko mesti rimtesnio iššūkio ir teko pripažinti šių komandų pranašumą. Pirmąją šio sezono pergalę raseiniškiai iškovojo išvykoje įveikdami Telšių SRC krepšininkus 62:40. Vėliau sekė dar trys pergalės –
Kretingos SM komanda įveikta 90:57, Akmenės SC – ,,Patriots“ – 67:50, Šilutės SM – 79:62.

   Po pirmojo rato grupėje pirmauja be pralaimėjimų žaidžianti Palangos SC komanda, antroje
vietoje įsitaisė vieną pralaimėjimą patyrusi Gargždų SM, o trečioje vietoje grupės lyderiams nusileidę Raseinių KKSC krepšininkai. Rezultatyviausiai raseiniškių komandoje rungtyniauja Tauras Karabinas, kuris per rungtynes vidutiniškai pelno po 31,2 taško. Kitų krepšininkų indėlis pelnant taškus kiek kuklesnis Nojus Jasulaitis renka po 11,2, Vytautas Saltonas - 7, Daimonas Jocys – 4,8, Augustas Navickas – 4,0, Kornelijus Murnikovas – 3,5, Denisas Kurilaitis – 2,8, Rokas Tamulis ir Orestas Kaupas po 2,5, Matas Ignatavičius 2,4, Aurimas Matukaitis - 1,7, Justas Ignatavičius - 1,5, Kajus Ališauskis – 0,5 taško per rungtynes.

Raseinių KKSC treneris Darius Gricius 

Kaune vyko Lietuvos imtynių čempionatas
 
 
    kuriame dalyvavo Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis”, Raseinių sporto centro imtynininkų komanda. Svorio kategorijoje iki 61 kg. čempiono vardą iškovojo Titas Grišius. Antrąsias vietas iškovojo Vladimir Rafeenko (70 kg.), Tomas Kačiukevičius (79kg.), Domantas Pauliuščenko (86 kg.), Nedas Urniežius (125 kg.) ir Andrius Žekas (65 kg.). Dėl patirtos traumos Andrius negalėjo tęsti finalinės kovos. Trečiąsias vietas iškovojo Leandras Nutautas (70 kg.) ir Gvidas Narmontas (86 kg.).

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
  
   Rajono krepšinio komandos prieš Naujuosius metus sužaidė dar dvejas pirmenybių rungtynes, kurios ir užbaigė pirmąjį pirmenybių ratą, nors dar liko vienas atidėtas susitikimas. ,,Brosta" sunkiame mūšyje po pratęsimo 87:81 palaužė ,,Vidukelę", ,,Danspin" 98:72 įveikė jaunuosius ,,KKSC" varžovus. Praėjusį sekmadienį, jau po Naujųjų metų,  prasidėjo antrojo rato susitikimai. Gražiose rungtynėse ,,Vidukelė" 94:79 nugalėjo ,,KKSC", na o S.K.,,Julisa" rungtynių pabaigoje išplėšė pergalę prieš ,,Brostą" 88:83.
   Ateinantį sekmadienį 16.00 val. susitinka ,,KKSC" - S.K.,,Julisa", 17.30 val. žaidžia ,,Danspin" - ,,Vidukelė".

RASEINIŲ KKSC TINKLINIUI – 20
 
 
   taip užrašyta ant proginių medalių, kurie buvo įteikti visiems draugiško tinklinio turnyro, skirto šiai sukakčiai paminėti, dalyviams. Merginų grupėje varžėsi dvi komandos, o vaikinų keturios: tai I, II, III laidų ir dabartinių mokinių ekipos.
   Geriausiai sukomplektuoti komandą pavyko I laidai, kuri ir tapo šio turnyro nugalėtoja. Toliau išsidėstė - II, III laidos ir dabartiniai KKSC tinklininkai.
 

   Norisi pasakyti, kad praeityje visų šių trijų laidų komandos yra tapusios tiek salės,
tiek paplūdimio tinklinio Lietuvos čempionatų ir sporto žaidynių įvairių amžiaus grupių
prizininkėmis. I ir II laidos žaidėjų dėka 2013 metais Raseinių vyrų komanda laimėjo Lietuvos I lygos tinklinio pirmenybes ir iškovojo teisę dalyvauti Aukščiausioje lygoje.
Raseinių merginoms salės tinklinyje sekėsi truputį sunkiau, tačiau paplūdimio
tinklinyje – ne viena pora yra iškovojusi įvairių spalvų Lietuvos čempionatų apdovanojimus.
Aš, kaip treneris, noriu padėkoti Raseinių rajono savivaldybės, Raseinių kūno
kultūros ir sporto centro vadovams, bei visiems rėmėjams, kurie prisidėjo prie puikios šios sporto šakos vystymo mūsų rajone.
Antanas Lukošius

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Rajono krepšinio komandos toliau varžosi vyrų krepšinio pirmenybėse. Sužaisti dar trys susitikimai, vienos rungtynės atidėtos - ,,Danspin" ir ,,Brostos" komandos pirmojo rato susitikimą sužais jau po Naujųjų metų. Sužaistų rungtynių rezultatai: S.K.,,Julisa" - ,,Danspin" 90:86, ,,Brosta" - ,,KKSC" 68:59, ,,Vidukelė" - S.K.,,Julisa" 110:81.
   Ateinantį sekmadienį žaidžia: ,,Brosta" - ,,Vidukelė", ,,KKSC" - ,,Danspin".
 
 
KVIEČIAME Į SPORTININKŲ, SPORTO DARBUOTOJŲ ŠVENTĘ
 
   Jau tapo tradicija, kad naujųjų metų pirmomis dienomis organizuojama geriausių rajono sportininkų, sporto darbuotojų, rėmėjų pagerbimo šventė, per kurią prisimename praėjusių metų iškovotus sporto pasiekimus, pasidžiaugiame rajoną garsinančiais žmonėmis ir jų pasiektais rezultatais. Norėdami visa tai išgirsti, kviečiame 2020 metų sausio 4 dieną, šeštadienį, atvykti į Raseinių sporto centrą. Šventės metu gros bardas Darius Leveckis, šokiu linksmins merginų grupė Dont Stop. Šventės pradžia - 14.00 val.

Artėjant šventėms, Kaune vyko Kalėdinis laisvųjų imtynių turnyras
 
 
 
    Raseinių imtynių komanda sėkmingai parsivežė 12 prizinių vietų. Komandos lyderiais tapo ir aukso medaliais pasidabino Titas Pijoraitis ir Valdas Andriulis. Ant antrosios vietos pakylos užkopė Gustas Karčiauskas, Jonas Joķilaitis ir Dovydas Kaminskas. Trečiąsias vietas iškovojo Nojus Ivanauskas, Elvinas Žakaitis, Jokūbas Valinčius, Girius Určinauskas, Karolis Ruibys, Rokas Určinauskas, Žemyna Žakaitytė.
 
KALĖDINIS BADMINTONO TURNYRAS
 


   Gruodžio 14 d. Raseinių KKSC sporto salėje vyko kalėdinis suaugusiųjų badmintono
turnyras. Po atkaklių kovų nugalėtoju tapo Aurimas Tekorius, antrąją vietą iškovojo Tomas
Petrauskas, o trečiąją Justas Pocius.

RASEINIŲ BADMINTONO KLUBO TURNYRAS ,,KALĖDOS - 2019“
 

   Gruodžio 7 d. Raseinių KKSC sporto salėje vyko Raseinių badmintono klubo turnyras
,,Kalėdos - 2019“. Atkaklios kovos vyko, pagal pajėgumą suskirstytų grupių, septyniose vieneto
kategorijose.

Merginų A grupės vieneto varžybose 1-ąją vietą iškovojo Diana Valantinaitė, 2-ąją
vietą laimėjo Greta Šukutytė ir 3-ąją – Justė Linkutė.

Merginų B grupės vieneto varžybose 1-ąją vietą iškovojo Astrėja Nutautaitė, 2-ąją
vietą laimėjo Emilija Elzbergaitė ir 3-ąją – Austėja Reifonaitė.

Merginų C grupės vieneto varžybose 1-ąją vietą iškovojo Gabija Šedaitytė, 2-ąją vietą
laimėjo Julita Kumpikevičiūtė ir 3-ąją – Paulina Celiešiūtė.

Vaikinų A grupės vieneto varžybose 1-ąją vietą iškovojo Justas Zybartas, 2-ąją vietą
laimėjo Justas Balsys ir 3-ąją – Deividas Paškevičius.

Vaikinų B grupės vieneto varžybose 1-ąją vietą iškovojo Nojus Alijauskas, 2-ąją vietą
laimėjo Erikas Šukutis ir 3-ąją – Gintas Simanavičius.

Vaikinų C grupės vieneto varžybose 1-ąją vietą iškovojo Adomas Bardauskas, 2-ąją
vietą laimėjo Gvidas Bagaslauskas ir 3-ąją – Alvaras Jakštys.

Pradedančiųjų badmintonininkų mišrios D grupės vieneto varžybose 1-ąją vietą iškovojo Gvidas Vasiliauskas, 2-ąją vietą laimėjo Enrikas Mikolaitis ir 3-ąją – Aistė Vasiliauskaitė.

Kelmėje vyko Lietuvos jaunimo ir jaunučių laisvųjų imtynių sporto žaidynės
 
 
    kuriose dalyvavo Raseinių sporto centro, Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkų komandos. Jaunimo amžiaus (iki 20 metų.)grupėje čempionų vardus iškovojo Tomas Kačiukevičius (86 kg.) ir Nedas Urniežius (125 kg.). Antrą vietą iškovojo Leandras Nutautas (70 kg.). Trečią Edvinas Januševičius (65 kg.).
   Jaunučių amžiaus grupėje (iki 14 metų) pirmą vietą iškovojo Rapolas Jokilaitis (62 kg.). Atrąsias vietas iškovojo Nojus Ivanauskas (38 kg.), Titas Pijoraitis (52 kg.), Valdas Andriulis (75 kg.) ir Arnas Baltkojis (85kg). Trečiąsias Gustas Karčauskas (57 kg.) ir Rokas Urniežius (85 kg.). Komandinėje įskaitoje Raseinių komanda tiek jaunimo, tiek jaunučių amžiaus grupėse iškovojo trečiąsias vietas.

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
 
 
   Prasidėjo rajono vyrų krepšinio pirmenybių rungtynių maratonas. Priminsiu, kad komandos žaidžia Raseinių KKSC sporto salėje, rungtynės žaidžiamos sekmadieniais nuo 16.00 val. Sužaistos keturios rungtynės, jų rezultatai: ,,Vidukelė" - ,,KKSC" 92:74, S.K.,,Julisa" - ,,Brosta" 76:105, ,,KKSC" - S.K.,,Julisa" 67:94, ,,Danspin" - ,,Vidukelė" 107:101.
    Ateinantį sekmadienį žaidžia S.K.,,Julisa" - ,,Danspin", ,,Brosta" - ,,KKSC".

Lietuvos badmintono taurės varžybos

 

   Lapkričio 23 dieną Tauragėje vyko 14-osios Lietuvos badmintono taurės Bj, Cj  ir Dj grupių 4-ojo baigiamojo etapo varžybos. Varžybose dalyvavo 125 sportininkai iš Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Tauragės, Šiaulių, Kretingos, Kelmės, Ignalinos, Prienų ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 8 sportininkai. Puikiai sekėsi žaisti Gretai Šukutytei ir Justui Balsiui, kurie Bj grupės mišraus dvejeto varžybose iškovojo 3-ąją vietą. Deividas Paškevičius Bj grupės vaikinų dvejeto varžybose, poroje su Deivydu Žilinsku iš Prienų, taip pat iškovojo 3-ąją vietą.

   Susumavus 2019 metų Lietuvos badmintono taurės 4-ų etapų Bj grupės rezultatus Justas Balsys ir Greta Šukutytė mišraus dvejeto kategorijoje užėmė 2-ąją vietą, ir buvo apdovanoti sidabro medaliais.

   Susumavus 4-ų etapų Dj grupės varžybų rezultatus Astrėja Nutautaitė merginų vieneto kategorijoje užėmė 3-ąją vietą ir buvo apdovanota bronzos medaliu. O Astrėjos Nutautaitės ir Emilijos Elzbergaitės dvejetas bendroje įskaitoje užėmė 2-ąją vietą ir buvo apdovanotos sidabro medaliais.


Gardine vyko 52-ą katrą rengiamas tarptautinis suaugusių laisvųjų imtynių turnyras

 

   kuriame dalyvavo Raseinių sporto centro, Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkai. Trečiąsias vietas iškovojo Andrius Žekas (61 kg.) ir Nedas Urniežius (125 kg.). Turnyre dalyvavo komandos iš Rusijos, Ukrainos, Lietuvos ir Baltarusijos.


Kulkinio šaudymo varžybos  „LIETUVOS TAURĖ 2019“

 

Nuotraukoje pirma iš kairės Emilija Kumpikevičiūtė

   Lapkričio 16-17 dienomis Alytuje vyko kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais varžybos „LIETUVOS TAURĖ 2019“. Pistoleto rungtyje dalyvavo Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sportininkai. Jaunių grupėje startavo Martyna Malinauskaitė ir 40 šūvių pratime surinkusi 341 taškų iškovojo 4-tąją vietą.Toje pačioje grupėje Skaidrė Kvietkutė užėmė 9-ąją vietą (337 tšk.). Austėja Tolevičiūtė - 14 vietą (316 tšk.),

   Jaunimo grupėje 60 šūvių Aidas Beržėnas surinko 500 tšk. ir užėmė 11-tą vietą, o suaugusiųjų grupėje Gediminas Aušra užėmė 8-tąją vietą (546 tšk.).

   Geriausiai sekėsi Emilijai Kumpikevičiūtei, kuri su 546 tšk. rezultatu jaunimo grupėje užėmė 2-ąją vietą ir pateko į bendrą suaugusiųjų ir jaunimo finalą, kuriame liko aštunta.


Hummel Badmintono lygos turnyras

 

Pirmas iš kairės Tomas Petrauskas

   Lapkričio 2 dieną Kelmėje vyko Hummel Badmintono lygos 3-ojo etapo suaugusiųjų badmintono turnyras. Varžybose dalyvavo 117 sportininkų iš Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Tauragės, Kelmės, Biržų, Šakių, Šiaulių, Birštono, Kėdainių, Ukmergės, Kretingos, Šeduvos, Mažeikių ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 2 sportininkai. Puikiai sekėsi Tomui Petrauskui. Jis D grupės mišraus dvejeto varžybose, poroje su Živile Mickevičiene iš Kauno, iškovojo antrąją vietą ir laimėjo sidabro medalį.


RAJONO VYRŲ KREPŠINIO TURNYRAS ,,SAVIVALDYBĖS TAURĖ" FINIŠAVO
 
 
   Praėjusį šeštadienį pasibaigė krepšinio turnyro ,,Savivaldybės taurė" kovos. Pirmosiose rungtynėse ,,Helanas" įveikė ,,Ariogalą" rezultatu 75:67. Abi komandos žaidė nepilnomis sudėtimis, turbūt suveikė faktorius, kad komandos jau buvo praradusios galimybę iškovoti pagrindinę taurę, todėl žaidimas labiau priminė draugišką susitikimą. Na o paskutinės rungtynės tarp ,,Danspino" ir ,,Vidukelės" buvo visiškai kitokios, abi komandos demonstravo gana brandų, įdomų krepšinį, tad žiūrovai tikrai nenuobodžiavo. Visas rungtynes rezultatas laikėsi gana lygus, nė vienai iš komandų nepavyko atitrūkti didesniu skirtumu. Rungtynių pabaigoje gana užtikrintai sužaidė abu ,,Danspino" lyderiai Tomas Šiškevičius ir Gvidas Kačiušis, kurių taiklūs metimai leido ,,Danspinui" iškovoti pergalę rezultatu 93:89. Sveikiname ,,Danspino" komandą, iškovojusią 2019 metų krepšinio turnyro ,,Savivaldybės taurė" pagrindinę taurę. Kitos trys komandos ,,Ariogala", ,,Helanas" ir ,,Vidukelė" buvo apdovanotos finalinio etapo dalyvių taurėmis, naudingiausi komandų žaidėjai Martynas Švelnys (,,Ariogala"), Dovydas Savickas (,,Helanas"), Arminas Beišys (,,Vidukelė") ir Tomas Šiškevičius (,,Danspinas") apdovanoti asmeniniais prizais. Dėkojame  Dont Stop šokėjoms, vadovė Jurgita Miniotienė, papuošusioms turnyrą gražiais šokiais. 
   Primename, kad lapkričio 8 dieną, penktadienį, Sporto centre renkasi komandų, kurios ruošiasi dalyvauti rajono krepšinio pirmenybėse, vadovai. Aptarsime pirmenybių organizacinius klausimus. Tad iki susitikimų krepšinio aikštelėje.

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO TURNYRAS ,,SAVIVALDYBĖS TAURĖ"
 
 
   Praėjusį sekmadienį buvo sužaistos dar dvejos krepšinio turnyro ,,Savivaldybės taurė" rungtynės. Pirmajame susitikime tarp ,,Danspino" ir ,,Ariogalos" jau nuo pat pirmųjų minučių pirmaujančių pozicijas užėmė ,,Danspino" krepšininkai, kurie pirmavo visas rungtynes ir pasiekė gana lengvą pergalę rezultatu 101:57. Antrasis susitikimas jau buvo visiškai kitoks - abi komandos suprato, kad nuo šių rungtynių priklauso, ar liks galimybė kovoti dėl taurės, ar ne. Pirmuosius du kėlinukus didesnę dalį laiko pirmavo ,,Vidukelė", tačiau ,,Helano" vyrai nepaleido varžovų toli ir ketvirtame kėlinuke išsiveržė į priekį. Likus žaisti kiek daugiau nei dvi minutes, ,,Helanas" pirmavo vienuolikos taškų skirtumu, tačiau tuo metu ,,prabudo" ,,Vidukelė", surengė kelias greitas atakas, pataikė tritaškius ir likus keletui sekundžių išsiveržė vienu tašku į priekį. Paskutinė ataka priklausė ,,Helanui", tačiau keletą kartų kartoti metimai nepasiekė tikslo ir ,,Vidukelė" iškovojo svarbią ir gražią pergalę rezultatu 68:67. Po šių abiejų susitikimų tapo aišku, kad ateinančio šeštadienio dvikova tarp ,,Danspino" ir ,,Vidukelės", kuri prasidės 16.30 val. išaiškins, kuri komanda taps pagrindinės taurės laimėtoja. Prieš šį susitikimą 15.00 val. žais ,,Helanas" ir ,,Ariogala", kurie jau neturi galimybės laimėti turnyrą, nes pralaimėjo pirmas abi savo dvikovas. Po rungtynių vyks turnyro apdovanojimai. Kviečiame atvykti žiūrovus pasižiūrėti įdomių varžybų.
   Informuojame, kad lapkričio 8 dieną, penktadienį, 18.00 val. Raseinių KKSC renkasi komandų, kurios ruošiasi dalyvauti rajono krepšinio pirmenybėse, vadovai. Aptarsime būsimų pirmenybių organizacinius klausimus. Telefonas pasiteiravimui - 8620 16688.  

Kelmėje vyko Lietuvos moksleivių jaunučių pirmenybės, kuriose dalyvavo Raseinių sporto centro jaunųjų imtynininkų komanda

 

   Pirmąsias vietas iškovojo Rapolas Jokilaitis (62 kg.) ir Arnas Baltkojis (85 kg.). Antrąsias vietas iškovojo Nojus Ivanauskas (38 kg.), Eimantas Pikšrys (41 kg.) ir Valdas Andriulis (75 kg.), trečią Rokas Urniežius (75 kg.). Komandinėje įskaitoje Raseinių komanda iškovojo trečią vietą.


Klaipėdoje vyko XXI tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras

 

   kuriame dalyvavo Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis”, Raseinių sporto centro imtynininkai. Svorio kategorijoje iki 125 kilogramų pirmą vietą iškovojo Nedas Urniežius. Trečią vietą iškovojo Leandras Nutautas ( 71 kg.). Turnyre dalyvavo 230 dalyvių iš Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Italijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldavijos, Slovakijos ir Lietuvos.


Hummel Badmintono lygos turnyras

 

   Spalio 19 dieną Kaune vyko Hummel Badmintono lygos 2-ojo etapo suaugusiųjų badmintono turnyras. Varžybose dalyvavo 72 sportininkai iš Kauno, Vilniaus, Birštono, Kėdainių, Ukmergės, Kretingos, Mažeikių ir Raseinių.

   Raseiniams puikiai atstovavo Diana Valantinaitė. Ji C grupės moterų dvejeto varžybose, poroje su Diana Lube iš Vilniaus, iškovojo pirmąją vietą ir pasipuošė aukso medaliu.


RAJONO KREPŠINIO TURNYRAS ,,SAVIVALDYBĖS TAURĖ"
 
   Prasidėjo krepšinio turnyro ,,Savivaldybės taurė" finalinio ketvertuko kovos. Praėjusį savaitgalį sužaisti pirmieji du susitikimai. Pirma dvikova tarp ,,Danspin" ir ,,Helano" buvo gana atkakli, abi komandos surinko gana pajėgias sudėtis. Rungtynių eigoje po truputį išryškėjo ,,Danspin" pranašumas, vienu metu skirtumas siekė net 21 tašką, bet rungtynių ketvirtame kėlinuke ,,Helano" vyrams pavyko sumažinti  tokį nemažą skirtumą per pusę, visgi pergalę rezultatu 80:70 iškovojo ,,Danspin". Kitame susitikime tarp ,,Ariogalos" ir ,,Vidukelės" įtampos nebuvo - ,,Vidukelė" iškovojo nesunkią pergalę rezultatu 101:55. 
   Sekantį sekmadienį, spalio 27 dieną,  vyks komandų antrieji susitikimai. 15.00 val. į aikštelę išbėgs ,,Helanas" ir ,,Vidukelė", 16.30 val. žais ,,Danspin" ir ,,Ariogala". Kviečiame žiūrovus atvykti į rungtynes.

Lietuvos badmintono taurės varžybos

 

   Spalio 19 dieną Kelmėje vyko 14-osios Lietuvos badmintono taurės Bj, Cj ir Dj grupių 3-ojo etapo varžybos. Varžybose dalyvavo 111 sportininkų iš Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Kelmės, Tauragės, Kretingos, Šakių, Prienų, Ignalinos, Šiaulių ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 11 sportininkų. Bj grupės varžybose sėkmingiausiai žaidė Justas Balsys ir Greta Šukutytė, jie mišraus dvejeto kategorijoje iškovojo 2-ąją vietą.

    Dj grupėje puikiai žaidė Astrėja Nutautaitė, ji mergaičių vieneto varžybose iškovojo 2-ąją vietą.


RAJONO VYRŲ KREPŠINIO TURNYRAS ,,SAVIVALDYBĖS TAURĖ"
 
   Paaiškėjo rajono vyrų krepšinio turnyro ,,Savivaldybės taurė" finalinio etapo keturios komandos, kurios išsiaiškins tarpusavyje, kuriai komandai atiteks pagrindinė turnyro taurė. Šiais metais visos keturios finalinio etapo  komandos kitos, lyginant su praėjusių metų finalininkais, tad tikrai bus naujas pagrindinės taurės laimėtojas. Kovoje dėl patekimo į ketvertuką ,,Danspin" 78:43 gana nesunkiai įveikė ,,Girkalnį", ,,Vidukelė" 77:68 nugalėjo ,,Brostą", ,,Helanas" įtemptoje kovoje 89:86 nugalėjo S.K.,,Julisą", na o ,,Ariogalai" pasisekė vieno taško skirtumu 78:77 nugalėti ,,KKSC" jaunuosius krepšininkus.
   Finalinis ketvertas kovas pradės spalio 20 dieną. Sporto centre 15.00 val. pirmos į aikštelę išbėgs ,,Danspin" ir ,,Helano" komandos, po jų 16.30 val. žais ,,Ariogala" ir ,,Vidukelė". Kiti susitikimai vyks spalio 27 d. ir lapkričio 2 dieną turnyras finišuos.
   Kviečiame žiūrovus atvykti pasižiūrėti įdomių krepšinio kovų.

Šiauliuose vyko Lietuvos laisvųjų imtynių berniukų ir mergaičių U13 sporto žaidynės
 
    kuriose dalyvavo Raseinių sporto centro komanda. Pirmą vietą iškovojo Gustas Karčauskas (54 kg.). Antrą vietą iškovojo Nojus Ivanauskas (38 kg.). Trečiąsias vietas iškovojo Elvinas Žakaitis (32 kg.), Eimantas Pikšrys (41 kg.), Vilius Pijoraitis (73 kg.) ir Rokas Urniežius (80 kg.).      Mergaičių grupėje trečią vietą iškovojo Vytautė Beinoriūtė (52 kg.), o Žemyną Žakaitytė užėmė penktą vietą (38 kg.).

Mokslo metų pradžios ir atnaujintos sporto salės atidarymo šventė sporto centre

  
  

   Rugsėjo 2 d. Raseinių kūno kultūros ir sporto centre vyko 2019-2020 mokslo metų pradžios ir atnaujintos sporto salės atidarymo šventė. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Arvydas Nekrošius, Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Irma Juknevičienė, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Matas Skamarakas, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis. Raseinių KKSC direktoriaus pavaduotojas sportui,  l. e. direktoriaus pareigas Gintautas Balčaitis pasveikino visus su naujų mokslo metų pradžia ir padėkojo visiems prisidėjusiems prie sporto salės renovacijos.  Viena iš iškilmingiausių šventės akimirkų – simbolinis atidarymo juostos kirpimas. Ją perkirpo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Arvydas Nekrošius, Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis ir Raseinių KKSC direktoriaus pavaduotojas sportui,  l. e. direktoriaus pareigas Gintautas Balčaitis. Labai gaila, kad šventėje negalėjo dalyvauti sporto salės remonto rangovų UAB ,,Vilungės statyba“ ir UAB ,,Conlista“ atstovai.

   Aktyviausiems įvairių sporto šakų sportininkams buvo įteiktos Raseinių KKSC padėkos ,,Už aktyvią sportinę veiklą“. Šventės dalyviams šoko Raseinių kūno kultūros ir sporto centro merginų šokių grupė ,,Dont Stop“, vadovaujama Jurgitos Miniotienės. Šventės pabaigoje krepšinio lankų tvirtumą išbandė Raseinių KKSC krepšininkai vadovaujami trenerio Karolio Lendzevičiaus.

Badmintono turnyras
 
 
Pirmas iš kairės Tomas Petrauskas, penkta iš kairės Diana Valantinaitė.

   Rugsėjo 14 dieną Šakiuose vyko Zanavyko taurės 1 etapo suaugusiųjų badmintono
turnyras. Varžybose dalyvavo 57 sportininkai iš Kauno, Vilniaus, Tauragės, Kelmės, Šakių,
Birštono ir Raseinių.

   Raseiniams puikiai atstovavo Diana Valantinaitė ir Tomas Petrauskas. Diana B grupės
moterų dvejeto varžybose, poroje su Aldona Pikčilingiene iš Šakių, iškovojo sidabro medalį, o
mišraus dvejeto kategorijos varžybose, poroje su Dariumi Liku iš Vilniaus, iškovojo bronzos
medalį. Tomas Petrauskas B grupės mišraus dvejeto varžybose, poroje su Rūta Bubuliene iš
Vilniaus, iškovojo sidabro medalį.

Raseinių badmintono klubo prezidentas
Egidijus Šubinas

PRADEDAME KREPŠINIO SEZONĄ
 
   Pasibaigus vasaros krepšinio lygos kovoms lauko aikštelėje, pradedamas krepšinio sezonas ir sporto salėse. Kaip jau tapo sena tradicija, pirmasis rajono krepšinio renginys - krepšinio turnyras ,,Savivaldybės taurė", vykstantis spalio mėnesį. Kviečiame visus, norinčius dalyvauti šiame turnyre, burtis į komandas ir dalyvauti šio turnyro varžybose. Komandų vadovai kviečiami rugsėjo 27 dieną 17.00 val. atvykti į Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą aptarti turnyro organizacinius klausimus.Tel. pasiteiravimui - 862016688.
 
 
DVIRAČIŲ ŽYGIS RASEINIAI - DUBYSA
 
 
   Praėjusį šeštadienį dviratininkai rinkosi dalyvauti tradiciniame, jau XXIII -jame dviračių žygyje Raseiniai - Dubysa. Atvykę į tradicinę starto vietą priešais parduotuvę Moki-veži, dalyviai užsiregistravo pas ilgametę žygio organizatorę Onutę Babonienę, kuri vėliau supažindino su žygio tradicijomis, važiavimu, būsima loterija, kur be įvairių prizų bus galima laimėti ir du dviračius. Lydimi policijos ekipažo dviratininkai darnia kolona numynė dviračius link Dubysos. Truputį pailsėję, dviratininkai dar dalyvavo lėto važiavimo ir taikliosios rankos varžybose, kur prizininkai buvo apdovanoti atminimo medaliais. Na o po varžybų vyko loterija, per kurią laimingieji džiaugėsi laimėtais sportiniais prizais.
 
 
   Pagrindinius prizus - du dviračius laimėjo Regina Žemaitienė, dalyvaujanti jau ketvirtame žygyje ir pirmą kartą žygyje mynusi pedalus Rasa Stankaitienė. Abi džiaugėsi loterijos sėkme ir žadėjo dalyvauti žygiuose ir ateityje.Prizais buvo pažymėti ir žygio jauniausias dalyvis keturių metukų Lukas Jokubauskis  bei didžiausią patirtį ir amžių dviračių važiavime turintys Ona Sabaliauskienė ir Kasperas Babonas. Iki susitikimų kituose dviratininkų žygiuose.  

Klaipėdoje (Smiltynėje) vyko atviros Lietuvos paplūdimio imtynių čempionatas
 
    kuriame dalyvavo Raseinių sporto centro, Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkų komanda. Pirmąsias vietas iškovojo Titas Grišius (60 kg.) ir Domantas Pauliuščenko (90 kg.). Antrą vietą iškovojo Aivaras Žakaitis (80 kg.). Čempionate be Lietuvos imtynininkų dalyvavo komandos iš Latvijos ir Kaliningrado srities (Rusija).

Šių metų rugpjūčio 2 - 3 dienomis Vilniuje vyko Baltijos jaunių čempionatas

 

    Šiose varžybose Lietuvos lengvosios atletikos jaunių rinktinei atstovavo Raseinių KKSC lengvaatlečiai. Trišuolio rungtyje Aurimas Narijauskas (tr.Z.Rajunčius) iškovojo antrąją vietą savo geriausiu šuoliu nušokęs 13,91 m. Šuolio į tolį rungtyje Urtė Kščenavičiūtė (tr.E.Petrokas) nušokusi 5,61 m liko ketvirtoje vietoje. Kūjo metimo rungtyje Deivina Kačiulytė (tr.Z.Rajunčius) užėmė šeštąją vietą. Deivinos rezultatas – 22,78 m.


Černechovske (Rusija)vyko II tarptautinis imtynių festivalis
 
   kuriame dalyvavo Raseinių sporto centro, Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkas Nedas Urniežius. Svorio kategorijoje iki 125 kg. Nedas iškovojo trečią vietą. Turnyre dalyvavo komandos iš Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Vengrijos, Lietuvos ir Rusijos.

FINIŠUOJA RAJONO FUTBOLO 7x7 TURNYRAS
 
   Liko tik keli susitikimai iki rajono vyrų atviro futbolo turnyro pabaigos. Nors orai nelepina žaidėjų, tenka žaisti rungtynes per didelį karštį,  tačiau žaidėjai atiduoda visas likusias jėgas pergalei pasiekti. Sužaistų antrojo rato rungtynių rezultatai: S.K.,,Julisa" - ,,KKSC" 6:4, ,,Tytuvėnai" - ,,Helanas" 2:2, F.K.,,Danspin" - ,,KKSC" 10:1, ,,Helanas" - S.K.,,Julisa" 2:0, S.K.,,Julisa" - ,,KKSC" 9:5, ,,Tytuvėnai" - S.K.,,Julisa" 1:4, S.K.,,Julisa" - ,,Helanas" 1:3, ,,KKSC" - ,,Helanas" 2:9.
   Komandų rikiuotė po dviejų ratų: 1 - ,,Helanas" 19 tšk., 2 - ,,Tytuvėnai" 16 tšk., 3 - F.K.,,Danspin" 13 tšk., 4 - S.K.,,Julisa" 10 tšk., 5 - ,,KKSC" 0 tšk. Jaunieji sporto centro auklėtiniai jau užbaigė turnyro kovas, na o kitos keturios komandos žaidžia pusfinalinius susitikimus. Žaidžiama po dvejas rungtynes. Pirmosios jau sužaistos. ,,Helanas" 2:1 nugalėjo S.K.,,Julisą", ,,Tytuvėnai" tokiu pačiu rezultatu 2:1 įveikė F.K.,,Danspin". Antrieji pusfinalio susitikimai bus žaidžiami antradienį, liepos 2 dieną, rungtynių pradžia 19.00 val. Finaliniai susitikimai bus žaidžiami liepos 5 dieną, penktadienį. Pirmosios rungtynės dėl bronzinių apdovanojimų prasidės 19.00 val., pagrindinis finalas - 20.00 val.. Po rungtynių - turnyro apdovanojimai. Kviečiame žiūrovus atvykti pasižiūrėti įdomių susitikimų.

VARŽYBAS BAIGĖ PAPLŪDIMIO TINKLININKAI

 

   Gegužės-birželio mėnesiais  vyko atviri ,,A“ ir ,,B“ grupių Raseinių rajono paplūdimio tinklinio čempionatai. ,,A“ grupės nugalėtojais tapo raseiniškiai Aurimas Dyglys ir Audrius Žagužauskas. Po keturiu etapų, surinke 170 taškų. Antri – Lietuvos Sporto Universiteto studentai Audrius Kasparavičius ir Mantas  Grinevičius (162 taškai), trečiąją vietą iškovojo LSU studentai Rapolas Beržinis ir  Ovidijus Vaškevičius (148 taškai). Šioje grupėje dalyvavo 18 komandų.

   ,,B“  grupėje varžybos vyko taip pat 4 etapais, o dalyvauti galėjo visos merginos, moterys ir berniukai, gim. 2006 m. ir jaunesni. Tarp dalyvavusių 13 porų,  auksiniais apdovanojimais pasipuošė Eva Akelytė ir Berta Norkutė (200 taškų), sidabrą iškovojo Rusnė Kaminskaitė su Marta Šalaševičiūte (154 taškai), bronzą – Greta Užumeckytė ir Viktorija Balčaitytė.


Sportininkams įteikti baigimo pažymėjimai

 

   Gegužės 30 d. Raseinių kūno kultūros ir sporto centre vyko baigimo pažymėjimų įteikimo šventė. Šventės dalyvius pasveikino Raseinių KKSC direktoriaus pavaduotojas sportui,     l. e. direktoriaus pareigas Gintautas Balčaitis ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis. 41 sportininkui baigusiam krepšinio, kulkinio šaudymo, badmintono, lengvosios atletikos ir tinklinio programas buvo įteikti neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

   Klaudijai Ačaitei, Gabijai Vaivadaitei, Lukui Puišiui, Regimantui Tiškui ir Mantui Račui buvo įteiktos Raseinių rajono savivaldybės mero padėkos ,,Už  aukštus sportinius pasiekimus“.

   Martynui Nekrošiui, Liudui Račickui, Deivydui Grabauskui, Lukui Lušai, Liudvikui Jociui ir Deivydui Tamošaičiui buvo įteiktos Raseinių KKSC padėkos ,,Už aktyvią sportinę veiklą“.       

   Šventės dalyviams šoko Raseinių kūno kultūros ir sporto centro merginų šokių grupė ,,Dont Stop“, vadovė Jurgita Miniotienė.


RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Sužaisti visi rajono vyrų krepšinio pirmenybių pusfinalio susitikimai. Visos sužaistos rungtynės buvo labai atkaklios, įtampa neslūgo iki pat paskutinių rungtynių sekundžių. Antrajame ,,Josedos" ir S.K.,,Julisos" susitikime pasibaigus laikui rezultatas rodė absoliučią lygybę, tačiau prie baudų metimo linijos stojo S.K.,,Julisos" lyderis Darius Gricius, kurio pataikytas baudos metimas lėmė S.K.,,Julisos" pergalę rezultatu 78:77. Bendras rezultatas tapo 1:1 ir komandos praėjusį sekmadienį žaidė lemiamas rungtynes. Jos sėkmingiau susiklostė S.K.,,Julisai", kuri laimėjo rezultatu 82:71 ir pateko į pagrindinį finalą žaisti dėl 1-2 vietų.
   Panašus scenarijus vyko ir kitoje poroje tarp ,,Brostos" ir ,,Hattat" komandų. Antrąjį susitikimą laimėjo ,,Hattat" vyrai rezultatu 88:79 ir išlygino seriją. Trečiame komandų susitikime tik pabaigoje išryškėjo ,,Brostos" pranašumas, kuri laimėjo susitikimą rezultatu 80:72 ir kausis su S.K.,,Julisa" dėl 1-2 vietų, na o ,,Hattat" su ,,Joseda" kovos dėl bronzos. Kadangi Raseinių sporto salėje  dar nepilnai užbaigtas remontas, pirmieji finaliniai susitikimai vyks Ariogaloje. Gegužės 31 dieną 18.30 val. pirmosios į aikštelę išbėgs ,,Josedos" ir ,,Hattat" komandos, po jų 20.00 val. stos į kovą ,,Brosta" ir S.K.,,Julisa". Kviečiame sirgalius atvykti į Ariogalą ir pasižiūrėti įdomaus krepšinio.

Lietuvos badmintono taurės varžybos

 

   Gegužės 25 dieną Panevėžyje vyko 14-osios Lietuvos badmintono taurės A, Ds ir Es grupių 2-ojo etapo varžybos. Varžybose dalyvavo 97 sportininkai iš Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Tauragės, Kretingos, Balbieriškio, Šakių, Biržų, Šiaulių, Kėdainių, Ukmergės, Šeduvos ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 2 sportininkai. Ds grupės varžybose puikiai žaidė Diana Valantinaitė, ji moterų dvejeto kategorijoje, poroje su Šakių sportininke Irena Peleckiene, iškovojo 3-ąją vietą.


Kaliningrade (Rusija) vyko XXII tarptautinis laisvųjų imtynių iki 23 metų turnyras
 
 
 
    kuriame Lietuvos rinktinės sudėtyje imtyniavo Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkas Dominykas Viliušis. Svorio kategorijoje iki 79 kilogramų Dominykas įveikė visus varžovus ir tapo prestižinio turnyro nugalėtoju. Turnyre dalyvavo komandos iš Kazakstano, Kirgizijos, Uzbekistano, Baltarusijos, Graikijos, Izraelio, Indijos, Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, Slovakijos, Moldavijos, Rusijos ir Lietuvos.

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Prasidėjo rajono vyrų krepšinio pirmenybių pusfinalio susitikimai. Primenu, kad komandos kausis iki dviejų pergalių, taigi pralaimėjus pirmus susitikimus, dar yra vilčių patekti į pagrindinį finalą. Na o praėjusį sekmadienį Ariogaloje užvirė tikri mūšiai. Pirmasis susitikimas tarp ,,Hattat" ir ,,Brostos" iš karto prasidėjo aukštu tempu, be jokios žvalgybos, žaidėjai suprato, kad kiekvienas kamuolys gali būti lemiamas. Visą susitikimą pirmavo tai viena, tai kita komanda , visgi  rungtynių finišas priklausė ,,Brostai" - pergalė dviejų taškų skirtumu 91:89. Lygiai toks pat scenarijus vyko ir per sekantį susitikimą tarp S.K.,,Julisos" ir ,,Josedos". Vyko gana nervingos rungtynės, žaidėjai labai jau troško pasiekti taip laukiamą pergalę ir teisėjams teko raminti žaidėjus visomis priemonėmis - keturi žaidėjai nubausti techninėmis pražangomis, vienas iš jų dar užsidirbo nesportinę pražangą ir buvo pašalintas iš aikštelės. Rungtynių laikrodžiui rodant paskutines susitikimo sekundes, į priekį keturiais taškais išsiveržė ,,Joseda" ir paskutinę susitikimo sekundę pataikytas S.K.,,Julisos" tritaškis metimas jau nieko nelėmė. Rungtynes vieno taško skirtumu 77:76 laimėjo ,,Joseda". Antrieji komandų susitikimai bus žaidžiami gegužės 24 dieną, penktadienį. Pirmieji į aikštelę 18.30 val. išbėgs ,,Joseda" ir S.K.,,Julisa", na o 20.00 val. susitiks ,,Brosta" ir ,,Hattat". Jei komandoms reikės žaisti trečias rungtynes, jos bus žaidžiamos sekmadienį, gegužės 26 dieną nuo 14.00 val. Kviečiame žiūrovus nepatingėti ir atvykti pasižiūrėti įdomių susitikimų.

Šių metų gegužės 15 dieną Rokiškyje vyko tarptautinis lengvosios atletikos metimų festivalis „Rokiškis 2019“

   Šiose varžybose dalyvavo Raseinių KKSC lengvaatlečiai. Jaunučių amžiaus grupėje ieties metimo rungtyje Kajus Balžekas (tr.M.Skamarakas) iškovojo pirmąjąvietą, nuskraidinęs ietį savo geriausiu bandymu 42,56 m. Gustina Steponaitė (tr.M.Skamarakas) ieties metimo rungtyje džiaugėsi antrąja vieta. Gustinos pasiektas rezultatas – 30,72 m. vaikų amžiaus grupėje rutulio stūmimo rungtyje Gabrielius Šukaitis (tr.Z.Rajunčius) užėmė antrąją vietą. Gabrieliaus rezultatas – 11,49 m. Jaunių amžiaus grupėje Deivina Kačiulytė (tr.Z.Rajunčius) kūjo metimo rungtyje iškovojo trečiąją vietą savo geriausiu bandymu nuskraidinusi įrankį 27,86 m.


Lietuvos badmintono taurės varžybos


   Gegužės 18 d. Tauragėje vyko 14-osios Lietuvos badmintono taurės Bj ir Dj grupių
2-o etapo varžybos. Varžybose dalyvavo 44 sportininkai iš Klaipėdos, Vilniaus, Tauragės,
Kretingos, Balbieriškio, Ignalinos, Kelmės ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 9 badmintonininkai. Bj grupės mišraus dvejeto varžybose Greta
Šukutytė ir Justas Balsys iškovojo 2-ąją vietą. Vaikinų dvejeto varžybose Deividas Paškevičius,
poroje su Roku Barkausku iš Balbieriškio, iškovojo 3-ąją vietą.

   Dj grupės mergaičių vieneto varžybose Astrėja Nutautaitė iškovojo 2-ąją vietą.


Kelmėje vyko tarptautinis jaunių laisvųjų imtynių turnyras “Kelmės taurė 2019”

 

   kuriame trečiąsias vietas iškovojo Raseinių sporto centro auklėtiniai Titas Pijoraitis (48 kg.) ir Rapolas Jokilaitis (55 kg.). Penktąsias vietas iškovojo Edvinas Žakaitis (29 kg.) ir Valdas Andriulis (80 kg.). Turnyre dalyvavo komandos iš Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos.

Kohtla-Jarvėje (Estija) vyko tarptautinis jaunučių laisvųjų imtynių turnyras

 

    kuriame dalyvavo Raseinių sporto centro, Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” jaunieji imtynininkai. Svorio kategorijoje iki 52 kilogramų antrą vietą iškovojo Rapolas Jokilaitis. Trečiąsias vietas iškovojo Gustas Karčauskas ( 50 kg.) ir Valdas Andriulis ( 75 kg.). Turnyre dalyvavo komandos iš Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Suomijos, Estijos ir Lietuvos.


Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos komanda

Lietuvos mokyklų žaidynių kulkinio šaudymo varžybų nugalėtojai

    Klaudija Ačaitė, Gabija Vaivadaitė, Martyna Malinauskaitė, Aidas Beržėnas, Aringas Tamavičius , Aidas Račickas, treniruojami mokytojo eksperto Algimanto Baublio, Lietuvos mokyklų žaidynių šaudymo finalinėse varžybose, pistoleto rungtyje, iškovojo aukso medalius. Tai devintas aukso medalis žaidynių istorijoje iškovoti nuo 2008 metų  ir penktas iš eilės.

   Gaila, kad didžioji šios komandos dalis yra gimnazijos ketvirtokai ir su jais šiemet teks atsisveikinti. Tačiau tikimės, jog kitais metais komanda, pasipildžiusi naujais žmonėmis, taip pat garsins mūsų Prezidento Jono Žemaičio gimnaziją ir Raseinių miestą.

    Gimnazijoje puikiai įrengta šaudykla – viena iš geriausių Lietuvoje. Visi, norintys išbandyti savo jėgas šaudyme, esate laukiami, nesvarbu, kurioje mokykloje mokotės. Kiekviena treniruotė ir rimtas darbas artina Jus prie pergalių.

   Informacija teikiama telefonu   +370 687 93 768


Viljandyje (Estija) vyko 21-asis tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras
 
 
 
    skirtas Estijos imtynininkui Kullo Koiv atminti. Šiame turnyre dalyvavo Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkas Dominykas Viliušis. Svorio kategorijoje iki 86 kg. Dominykas iškovojo pirmą vietą. Turnyre dalyvavo komandos iš Suomijos, Baltarusijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos.
 
   Amerikoje Niujorko mieste vyko tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras, kuriame Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo Raseinių sporto centro, Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkas Nedas Urniežius. Svorio kategorijoje iki 125 kg. Nedas iškovojo šeštą vietą. Turnyre dalyvavo komandos iš 15 valstybių. Po turnyro rinktinė liks Amerikoje 10 dienų ir dalyvaus treniruočių stovykloje.
 
   Pagėgiuose vyko Lietuvos moksleivių jaunių čempionatas, kuriame Raseinių sporto centro komanda iškovojo komandinę trečią vietą. Asmeninėje įskaitoje nugalėtojų vardus iškovojo Titas Pijoraitis (51 kg.) ir Valdas Andriulis (71 kg.). Trečią vietą iškovojo Rapolas Jokilaitis.

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Sužaidus dar keturis pirmenybių susitikimus iki atkrintamųjų rungtynių liko sužaisti tik tris rungtynes - balandžio 28 dieną žaidžia ,,Šiluva" ir ,,KKSC", S.K.,,Julisa" ir ,,Brosta", na ir vieną atidėtą susitikimą tarp ,,Josedos" ir ,,KKSC". Po to pirma komanda iš karto patenka į ketvertuką, na o kitos (2-7, 3-6, 4-5) iki dviejų pergalių žaidžia atkrintamuosius susitikimus. Dar nesužaidus visų rungtynių nėra aiškus tik 1 ir 2 vietų likimas. Į jas pretenduoja dvi komandos - S.K.,,Julisa" ir ,,Brosta", kurios kaip tik ir susitiks tarpusavyje paskutinėse reguliariojo čempionato rungtynėse. Kitos visos vietos jau aiškios. Pralaimėjusi paskutines rungtynes komanda atkrintamosiose kovas pradės su ,,KKSC", trečia komanda (,,Hattat") žais su ,,Ariogala", ketvirta komanda (,,Joseda") kovos su ,,Šiluva". 
   Paskutinių sužaistų rungtynių rezultatai: ,,Joseda" - ,,Ariogala" 84:53, S.K.,,Julisa" - ,,Hattat" 90:85, ,,Brosta" - ,,Šiluva" 91:77, ,,Ariogala" - ,,KKSC" 89:80.

Badmintono turnyras
 


   Balandžio 13 dieną Kazlų Rūdoje vyko Kavos banko entuziastų organizuojamas suaugusiųjų badmintono turnyras. Varžybose dalyvavo 64 sportininkai iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šakių, Šiaulių, Prienų, Raseinių ir kaimyninės Lenkijos.

   Raseiniams puikiai atstovavo Diana Valantinaitė ir Grėtė Stanaitytė, jos moterų dvejeto varžybose iškovojo aukso medalius. Diana Valantinaitė mišraus dvejeto kategorijos varžybose, poroje su Lenkijos sportininku Bogdan Krysiak, iškovojo antrąją vietą. 

FUTBOLO SALĖS PIRMENYBIŲ FINIŠAS
 

   Praėjusį šeštadienį finišavo rajono atviros salės futbolo 5x5 pirmenybės. Dėl medalių komplektų susigrūmė keturios stipriausios komandos. Kovoje dėl bronzos tarp ,,Ariogalos“ ir ,,Helano“ jau nuo pat pirmųjų rungtynių sekundžių užvirė negailestinga kova už kiekvieną aikštelės metrą, buvo naudojama daug jėgos ir pastangų, noro laimėti. Lygias rungtynes pabaigoje geriau sužaidė,,Helano“ vyrai, kurie išlaikė dviejų įvarčių persvarą , laimėjo kovą rezultatu 7:5 ir pasipuošė bronziniais apdovanojimais. Mūšis dėl 1-2 vietų tarp F.K.,,Danspin“ ir ,,Tytuvėnų“ buvo žymiai paprastesnis, nors gana įdomus, techniškesnis. ,,Tytuvėnų“ futbolininkai, amžiumi gerokai jaunesni už F.K.,,Danspin“ vyrus, iš karto perėmė iniciatyvą, dominavo visame susitikime ir nugalėjo gana dideliu įvarčių skirtumu – 9:1. Sveikiname kaimynus su pergale ir gražiu žaidimu.
 
Pirmenybių rezultatyviausio žaidėjo prizas atiteko Deividui Dargužui (,,Tytuvėnai“), prizais apdovanoti ir naudingiausi komandų žaidėjai Ernestas Fedorčak ,,Ariogala“, Martynas Stirbys ,,Helanas“, Kostas Gružas F.k.,,Danspin“, Kristupas Petravičius ,,Tytuvėnai“.
Iki susitikimų jau ant žaliosios vejos.

Taline vyko tarptautinis imtynių turnyras “Tallinn Open”
 
 
 
   tai didžiausias ir masiškiausias imtynių turnyras Europoje. Į šį turnyrą suvažiuoja komandos iš viso pasaulio tokių kaip Pietų Afrikos, Amerikos viso dalyvavo 26 šalys, virš 2000 dalyvių, kovos vyko ant 14 imtynių kilimų. Šiame turnyre dalyvavo ir Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkas Dominykas Viliušis, svorio kategorijoje iki 79 kg. iškovojo pirmą vietą. Dominykas laimėjo šešias kovas prieš Estijos, Suomijos,Didžiosios Britanijos, Uzbekistano, Lietuvos, o finaline prieš Rusijos imtynininką.
 
Radviliškyje vyko Lietuvos laisvųjų imtynių taurės varžybos
 
 
 
    kuriose svorio kategorijoje iki 65 kilogramų pirmą vietą iškovojo Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkas Andrius Žekas. Antrą vietą iškovojo Leandras Nutautas (70 kg.).
 
Teresine (Lenkija) vyko XIV tarptautinis jaunučių laisvųjų imtynių turnyras
 
    kuriame dalyvavo Raseinių sporto centro auklėtinis Titas Pijoraitis. Svorio kategorijoje iki 48 kilogramų Titas iškovojo penktą vietą, svoryje imtyniavo 18 dalyvių iš Rusijos, Bulgarijos, Ukrainos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos.
 

Gardine (Baltarusija) vyko tarptautinis jaunimo iki 23 metų laisvųjų imtynių turnyras
 
   kuriame Lietuvos rinktinės sudėtyje imtyniavo Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” narys Dominykas Viliušis. Svorio kategorijoje iki 86 kilogramų iškovojo trečią vietą. Turnyre dalyvavo komandos iš Rusijos, Kazakstano, Uzbekistano, Bulgarijos,Baltarusijos ir Lietuvos.

Badmintono turnyras
 

   Kovo 16 dieną Kaune vyko Kavos banko entuziastų organizuojamas suaugusiųjų
badmintono turnyras. Varžybose dalyvavo 45 sportininkai iš Kauno, Panevėžio, Tauragės, Šakių,
Birštono ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo Diana Valantinaitė ir Grėtė Stanaitytė, jos moterų dvejeto varžybose iškovojo sidabro medalius.

Rygoje vyko tarptautinis UWW (tarptautinė imtynių federacija) V. Freidenfelds jaunimo iki 20 metų laisvųjų imtynių turnyras
 
 
   kuriame Lietuvos rinktinės sudėtyje imtyniavo Dominykas Viliušis. Į šį turnyrą suvažiuoja nacionalinių rinktinių pajėgiausi imtynininkai, tai yra vienas  iš startų pasitikrinti jėgas prieš Europos čempionatą. Dominykas svorio kategorijoje iki 79 kilogranų iškovojo pirmą vietą. Ketvirtfinalyje lamėjo prieš Austrijos sportininką 7-0. Pusfinalyje atkaklioje kovoje įveikė pajėgų Rusijos imtyninką 7-3, Rusijos sportininkas gerai žinomas, Dominykas jam buvo pralaimėjęs, tad revanšas paimtas. Finalinėje kovoje susitiko su 2018 metų pasaulio čempionato penktos vietos laimėtoju imtynininku iš Estijos, kuris pakeliui į finalą laimėjo prieš Vengrijos imtynininką ir praeitų metų pasaulio čempioną imtynininką iš Gruzijos. Finalinę kovą Dominykas laimėjo 6-1.

Šiauliuose vyko Lietuvos jaunių imtynių čempionatas
 
 
kuriose dalyvavo Raseinių sporto centro jaunieji imtynininkai. Svorio kategorijoje iki 55 kilogramų trečią vietą iškovojo Rapolas Jokilaitis. Ketvirtą vietą iškovojo Titas Pijoraitis (51 kg.).

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Rajono krepšinio komandos sužaidė dar septynias pirmenybių rungtynes. Kova su kiekvienomis rungtynėmis vis atkaklėja, nes baigiasi antrasis ratas ir komandos prieš prasidedant atkrintamosioms varžyboms nori turėti kuo geresnę poziciją. Sužaistų rungtynių rezultatai: ,,Šiluva" - ,,Hattat" 61:134, S.K.,,Julisa" - ,,KKSC" 120:82, ,,Hattat" - ,,KKSC" 113:79, ,,Joseda" - S.K.,,Julisa" 87:99, ,,Brosta" - ,,Ariogala" 96:57, ,,KKSC" - ,,Brosta" 74:131, ,,Ariogala" - ,,Šiluva" 48:74. Šią savaitę žaidžia ,,Brosta" - ,,Joseda", ,,Hattat" - ,,Ariogala".
 
RAJONO ATVIROS SALĖS FUTBOLO 5X5 PIRMENYBĖS
 
   Futbolininkams, žaidžiantiems salės futbolo pirmenybėse, liko sužaisti  dar du susitikimus ir prasidės pusfinalio varžybos. Penkta likusi komanda užbaigs pirmenybių kovas, na o likusios keturios komandos ( 1-4 ir 2-3) žais dar po du susitikimus, kol paaiškės komandos, žaisiančios dėl 1 ir 2 vietų, o taip pat dėl 3-4 vietų. Tad laukia dar daug įtemptų rungtynių. Sužaistų rungtynių rezultatai: ,,Danspin" - ,,Helanas" 2:4, ,,Ariogala" - ,,Tytuvėnai" 6:7, ,,Vienybė" - ,,Ariogala" 4:11, ,,Danspin" - ,,Tytuvėnai" 4:2, ,,Danspin" - ,,Ariogala" 5:6, ,,Tytuvėnai" - ,,Helanas" 14:2, ,,Helanas" - ,,Vienybė" 7:4, ,,Ariogala" - ,,Danspin" 2:8, ,,Vienybė" - ,,Danspin" 3:10, ,,Helanas" - ,,Ariogala" 6:6, ,,Tytuvėnai" - ,,Vienybė" 8:4, ,,Helanas" - ,,Ariogala" 8:7.

Lietuvos Respublikos kulkinio šaudymo jaunimo čempionato garbės pakyla


   Raseinių KKSC merginų komanda Klaudija Ačaitė, Gabija Vaivadaitė ir Emilija Kumpikevičiūtė,
treniruojama Algimanto Baublio, iškovojo III vietą Asmeninėje įskaitoje Emilija Kumpikevičiūtė
liko ketvirta, o Klaudija Ačaitė penkta.
   Prasčiau sekėsi vaikinams. Liudas Račickas, Aidas Beržėnas, Aringas Tamavičius liko šešti.
Asmeninėje įskaitoje vaikinai į finalus nepateko.

Aringas Tamavičius


Lietuvos badmintono taurės varžybos

 

   Vasario 23 dieną Tauragėje vyko 14-osios Lietuvos badmintono taurės Bj, Cj ir Dj grupių 1-ojo etapo varžybos. Varžybose dalyvavo 130 sportininkų iš Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Kelmės, Tauragės, Kretingos, Šakių, Prienų, Ignalinos ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 16 sportininkų. Bj grupės varžybose sėkmingiausiai žaidė Justas Balsys ir Greta Šukutytė, jie mišraus dvejeto kategorijoje iškovojo 1-ąją vietą.

    Dj grupėje puikiai žaidė Emilija Elzbergaitė ir Astrėja Nutautaitė, jos mergaičių dvejeto varžybose iškovojo 1-ąją vietą.


   Šių metų vasario 8 – 9 dienomis Kaune vyko Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybės. Šiose varžybose sėkmingai startavo Raseinių KKSC lengvaatlečiai. Šuolio į tolį rungtyje Urtė Kščenavičiūtė (tr.E.Petrokas) iškovojo antrąją vietą. Urtė savo geriausiu bandymu nušoko 5,57 m. Trišuolio rungtyje Aurimas Narijauskas (tr.Z.Rajunčius) užėmė pirmąją vietą. Aurimo pasiektas geriausias rezultatas – 13,30 m.

   Šių metų vasario 13 dieną Klaipėdoje vyko „Žemaitijos taurės 2019“ vaikų II etapas. Šiose varžybose dalyvavo jaunieji Raseinių KKSC lengvaatlečiai. 60 b.b. rungtyje Deimantė Kazlauskytė (tr.E.Petrokas) užėmė antrąją vietą. Deimantės rezultatas 10,37 s. Aistis Narijauskas (tr.Z.Rajunčius) šioje rungtyje džiaugėsi pirmąja vieta įveikęs nuotolį per 12,82 s. 200 m bėgimo rungtyje Gabija Saltonaitė(tr.M.Skamarakas) iškovojo antrąją vietą. Gabijos rezultatas – 30,47 s. 60 m bėgimo rungtyje Emilius Lukoševičius (tr.A.Petrokas) užėmė trečiąją vietą. Emiliaus rezultatas – 9,10 s. Rutulio stūmimo rungtyje Gabrielius Šukaitis (tr.Z.Rajunčius) nustūmęs rutulį savo geriausiu bandymu 10,30 m iškovojo trečiąją vietą.


Šiauliuose vyko Lietuvos jaunimo (laisvųjų, graikų-romėnų ir moterų) imtynių čempionatas

 

    kuriose sėkmingai imtyniavo Raseinių komandos imtynininkai laisvosiose imtynėse iškovoję tris pirmąsias vietas. Nugalėtojų vardus iškovojo Leandras Nutautas (65 kg.), Nedas Urniežius (125 kg.) ir Dominykas Viliušis (79 kg.), Dominykas šiuo metu yra vienas perspektyviausiu jaunųjų imtynininkų Lietuvoje, jis atstovaus Lietuvą Europos čempionate. Dominykas dar imtyniavo ir graikų-romėnų imtynėse, kur iškovojo trečią vietą (82 kg.).Simas Alijošius iškovojo trečią vietą (61 kg.).


RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Rajono vyrų krepšinio pirmenybių dalyvėms komandoms pirmajame rate liko sužaisti tris rungtynes (dvi iš jų buvo atidėtos dėl žaidėjų ligų). Vasario 10 dieną vyksiančios rungtynės jau persikelia iš Žaiginio sporto salės į Raseinių KKSC Ariogalos suremontuotą sporto salę. Čia sekmadienį 14.00 val. susitinka ,,Ariogala" - ,,KKSC", 15.30 val. žaidžia ,,Hattat" - ,,Brosta". Pirmenybėse sužaistų keturių rungtynių rezultatai: ,,Joseda" - ,,Hattat" 104:75, ,,Šiluva" - S.K.,,Julisa" 72:117, ,,Joseda" - ,,Ariogala" 90:55, ,,Brosta" - ,,Šiluva" 107:65.
 
 
RAJONO VYRŲ ATVIROS SALĖS FUTBOLO 5X5 PIRMENYBĖS
 
   Startavo rajono vyrų atviros salės futbolo 5x5 pirmenybės. Jose pareiškė norą dalyvauti 5 komandos - ,,Danspin", ,,Helanas", ,,Ariogala", ,,Tytuvėnai" ir ,,Vienybė". Bus žaidžiama du ratus, komandos žais antradieniais nuo 20.00 val. Raseinių T.V.M. ir šeštadieniais nuo 14.00 val. Raseinių KKSC Ariogalos sporto salėse. Jau sužaistų rungtynių rezultatai: ,,Danspin" - ,,Helanas" 4:2, ,,Ariogala" - ,,Tytuvėnai" 4:12.
 
 
KVIEČIAME STALO TENISININKUS
 
   Kaip ir kiekvienais metais, vasario mėnesį rajone vykdome stalo teniso rajonines vyrų ir moterų pirmenybes. Kviečiame visus, kurie yra ne pradžiamoksliai šioje sporto šakoje, vasario 17 dieną atvykti į Raseinių specialia mokyklą, kur bus vykdomos rajono vyrų ir moterų stalo teniso pirmenybės. Registracija bus vykdoma nuo 10.00 val., varžybų pradžia - 11.00 val. Kviečiame atvykti.
 

Badmintono varžybos ,,Mūsų viltys“

 

   Sausio 26 dieną Klaipėdoje vyko (U-12 ir U-15 amžiaus grupių) badmintono turnyro ,,Mūsų viltys“ varžybos. Turnyre dalyvavo 59 sportininkai iš Klaipėdos, Kauno, Kelmės, Tauragės, Kretingos, Šiaulių, Raseinių ir kaimyninės Latvijos.

   Raseiniams atstovavo 9 sportininkai. U-15 amžiaus grupės varžybose Rusnė Vitkauskaitė ir Nojus Alijauskas mišraus dvejeto varžybose laimėjo bronzos medalius.


2018 METŲ GERIAUSIŲ RASEINIŲ RAJONO SPORTININKŲ,

SPORTO DARBUOTOJŲ PAGERBIMO ŠVENTĖ

 

           Sportininkų pagerbimo šventėje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius, Lietuvos Respublikos seimo pirmininko pavaduotojo Arvydo Nekrošiaus padėjėjas-sekretorius Kęstutis Užemeckas, Lietuvos respublikos seimo narės Vidos Ačienės padėjėjos-sekretorės Janina Jasiulienė ir Vaida Trumpiūtė, Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai Matas Skamarakas, Edgaras Juška ir Andrius Bautronis. 

          Su 2018 metų rajono sportine veikla ir rezultatais supažindino Raseinių kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas sportui, laikinai einantis direktoriaus pareigas Gintautas Balčaitis.

            Šventės dalyviams šoko Raseinių kūno kultūros ir sporto centro merginų šokių grupė ,,Dont stop“. vadovė Jurgita Miniotienė. Muzikinius kūrinius atliko Austėja Krivickaitė ir Ričardas Krivickas.

 1. 1.    NOMINACIJA ,,GERIAUSIAS 2018 METŲ RASEINIŲ RAJONO SPORTININKAS“:

              SIMAS BERTAŠIUS –

           Europos lengvosios atletikos čempionato 1500 m bėgimo rungties 6-os vietos laimėtojas, Europos lengvosios atletikos čempionų klubų taurės varžybų 3000 m bėgimo rungties 1-os vietos ir 1500 m bėgimo rungties 2-os vietos laimėtojas, Baltijos šalių lengvosios atletikos čempionato ir Latvijos prezidento taurės 1500 m bėgimo rungties 1-os vietos laimėtojas, Baltarusijos, Ukrainos, Baltijos ir Balkanų šalių lengvosios atletikos mačo 3000 m bėgimo rungties 1-os vietos laimėtojas, Lietuvos lengvosios atletikos čempionato 1500 m ir 5000 m bėgimo rungčių 1-ų vietų laimėtojas, Lietuvos lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionato 1500 m ir 3000 m bėgimo rungčių 1-ų vietų laimėtojas, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybų 1500 m ir 3000 m bėgimo rungčių 1-ų vietų laimėtojas, Lietuvos lengvosios atletikos suaugusiųjų rinktinės narys.

           Sportininko treneris Eugenijus Petrokas.

             DOMINYKAS VILIUŠIS –

          Europos laisvųjų imtynių jaunimo iki 20 metų čempionato 10-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionato 2-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo čempionato 1-os vietos laimėtojas, Tarptautinių turnyrų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir Lenkijoje nugalėtojas ir prizininkas, Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų ir jaunimo rinktinių narys, Lietuvos olimpinės pamainos rinktinės narys.

           Sportininko treneris Valdas Grišius.  

              ANDRIUS ŽEKAS –

          XXXIV SELL Pabaltijo studentų žaidynių laisvųjų imtynių 2-os vietos laimėtojas, graikų romėnų imtynių 3-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionato 1-os vietos laimėtojas, Tarptautinių turnyrų Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje nugalėtojas ir prizininkas, Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų rinktinės narys.

           Sportininko treneris Valdas Grišius.                                         

             SANDRA KRINGELYTĖ –

           Europos kyokushin karate čempionato komandinėse kumite rungties varžybose 5-8-ų vietų laimėtoja, Lietuvos kyokushin karate suaugusiųjų čempionato kata rungties 3-os vietos laimėtoja, Lietuvos kyokushin karate suaugusiųjų rinktinės narė.

           Sportininkės treneris Rolandas Kringelis.

             EVALDAS DŽIAUGYS –

           2017-2018 metų Lietuvos Nacionalinės krepšinio lygos oro karaliaus varžybų 1-os vietos laimėtojas, Atviro Lietuvos krepšinio 3x3 čempionato 1-os vietos laimėtojas, 2017-2018 metų Raseinių rajono vyrų krepšinio pirmenybių (su ,,Hattat“ komanda)1-os vietos laimėtojas, Laikinosios sostinės ,,Didžiosios taurės“ turnyro (su Raseinių ,,Julisa“ komanda) 3-os vietos laimėtojas, Olimpinės dienos 2018 ir Ltem krepšinio 3x3 čempionato 1-os vietos laimėtojas, ,,Kohila Open 2018“ krepšinio 3x3 turnyro Latvijoje 1-os vietos laimėtojas, ,,Decathlon B33 Tour 2018“ krepšinio 3x3 turnyro Vengrijoje 2-os vietos laimėtojas, ,,Ghetto basket“ krepšinio 3x3 turnyro Latvijoje 1-os vietos laimėtojas, ,,Gealan 3x3 Baltic Cup 2018“ varžybų 1-os vietos laimėtojas, 2018-2019 metų Lietuvos Nacionalinės krepšinio lygos 5-osios savaitės naudingiausias žaidėjas  –  MVP (Šilutės ,,Šilutė“ komanda), 2018-2019 metų Lietuvos Nacionalinės krepšinio lygos lapkričio mėnesio naudingiausias žaidėjas –  MVP (Šilutės ,,Šilutė“ komanda), Lietuvos nacionalinės krepšinio 3x3 rinktinės narys.

 1. 2.         NOMINACIJA ,,2018 METŲ TRENERIS“:

VALDAS GRIŠIUS - 

             Raseinių kūno kultūros ir sporto centro laisvųjų imtynių IV-os kvalifikacinės kategorijos treneris. Trenerio darbo stažas – 33 metai. Jo auklėtinis Dominykas Viliušis Europos laisvųjų imtynių jaunimo čempionate iškovojo 10-ąją vietą. Valdo parengti sportininkai yra tarptautinių laisvųjų imtynių turnyrų, Lietuvos laisvųjų imtynių čempionatų ir žaidynių daugkartiniai vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai. Valdas Grišius Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo rinktinės treneris.

 1. 3.    NOMINACIJA ,,2018 METŲ KOMANDA“:

              RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO KULKINIO ŠAUDYMO PNEUMATINIAIS GINKLAIS MERGINŲ KOMANDA:

             Jovilė Mačiulytė, Emilija Kumpikevičiūtė ir Klaudija Ačaitė Lietuvos kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais jaunimo ir suaugusiųjų čempionatuose iškovojusios 3-ąsias vietas.

              Komandos treneris Algimantas Baublys.

 1. 4.    NOMINACIJA ,,PERSPEKTYVIAUSIAS 2018 METŲ SPORTININKAS“:

TAURAS KARABINAS -  

             Lietuvos moksleivių krepšinio lygos berniukų U13 ir U14 ,,A“ divizionų krepšinio čempionatų 12-ų vietų laimėtojas, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos berniukų U13 ,,A“ diviziono krepšinio čempionato rezultatyviausių žaidėjų lentelėje 2-os vietos laimėtojas. Dalyvavo Junior NBA mokomojoje krepšinio stovykloje Slovėnijoje.

             Sportininko treneris Karolis Lendzevičius.

                      TITAS PIJORAITIS - 

            Lietuvos laisvųjų imtynių vaikų čempionato 1-os vietos laimėtojas, Lietuvos mokinių jaunių laisvųjų imtynių pirmenybių 3-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunučių žaidynių 2-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunučių čempionato 3-os vietos laimėtojas.

             Sportininko treneris Titas Grišius.

                   IGNAS STANEVIČIUS  –

            Lietuvos lengvosios atletikos vaikų čempionato disko metimo rungties 2-os vietos laimėtojas, Lietuvos lengvosios atletikos mokinių taurės varžybų rajonų grupėje rutulio stūmimo rungties 2-os vietos laimėtojas, Lengvosios atletikos vaikų varžybų ,,Žemaitijos taurė“ rutulio stūmimo rungties 2-os vietos laimėtojas, tarptautinių lengvosios atletikos varžybų Marijampolėje ir Klaipėdoje rutulio stūmimo rungties 1-os vietos laimėtojas.

             Sportininko treneris Zenonas Rajunčius.

                   ARNAS BALTKOJIS –

            Lietuvos laisvųjų imtynių vaikų čempionato 1-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunučių žaidynių 3-os vietos laimėtojas, Lietuvos mokinių jaunučių laisvųjų imtynių pirmenybių 1-os vietos laimėtojas.

            Sportininko treneris Titas Grišius.

                    SALIS ZAKARAS –

            Tarptautinio vaikų futbolo turnyro ,,Neringos Mero taurė 2018“ 2-os vietos laimėtojas, Tarptautinio vaikų futbolo turnyro ,,Rygos taurė“ Latvijoje 3-os vietos laimėtojas, Lietuvos vaikų mažojo futbolo 5x5 čempionato 13-16 vietų laimėtojas, Lietuvos vaikų U-12 futbolo 9x9 pirmenybių 21-24 vietų laimėtojas.

              Sportininko treneris Gediminas Poška.

                    EVELINA KARLIKAUSKYTĖ -

            13-osios Lietuvos badmintono taurės Cj grupės varžybų galutinėje įskaitoje (po 4 etapų)  merginų vieneto kategorijoje 3-os vietos laimėtoja, o merginų dvejeto kategorijoje 1-os vietos laimėtoja, Badmintono turnyro ,,Mūsų viltys“ merginų dvejeto kategorijoje 3-os vietos laimėtoja, Badmintono turnyro ,,Žemaitijos taurė 2018“ galutinėje įskaitoje (po 4 etapų) merginų vieneto kategorijoje ir dvejeto kategorijoje 2-ų vietų laimėtoja.

              Sportininkės trenerė Vida Būzienė.

 1. 5.    NOMINACIJA ,,PERSPEKTYVIAUSIA 2018 METŲ KOMANDA“:

            RASEINIŲ KKSC  JAUNUČIŲ VAIKINŲ U15 (GIMUSIŲ 2003 METAIS) KREPŠINIO KOMANDA –

             Ignas Bytautas, Augustinas Bražas, Domantas Jonikas, Titas Legeckis, Lukas Meilius, Renas Matevičius, Gražvydas Navickas, Milvydas Nazimovas, Deividas Turskis, Nojus Vaivada, Jokūbas Piatkus, Ligijus Dembinskis, Vaidas Žiauberis, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos jaunučių vaikinų U15 krepšinio čempionato ,,B“ diviziono 1-os vietos laimėtojai, Kauno krepšinio mėgėjų lygos mokinių grupės vaikinų U15 čempionato 1-os vietos laimėtojai.

               Komandos treneris Karolis Lendzevičius.

 1. 6.    NOMINACIJA ,,2018 METŲ SPORTIŠKIAUSIA RAJONO MOKYKLA“:

                    RASEINIŲ ŠALTINIO PROGIMNAZIJA –

              2017-2018 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių progimnazijų ir pagrindinių mokyklų sporto šakų varžybų rezultatų suvestinėje iš 66 mokyklų užėmė 5 vietą;

              Pradinio ugdymo klasių gimnazijų, vidurinių, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų sporto šakų varžybų rezultatų suvestinėje iš 91 mokyklos užėmė 12 vietą.

             Direktorė Vaiva Zubrickienė, kūno kultūros mokytojai ekspertai Mindaugas Zybartas ir Raimundas Elzbergas, kūno kultūros mokytojas metodininkas Arvydas Globys ir pradinių klasių mokytojas metodininkas Žydrūnas Kapočius;

                      RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJA –

               2017-2018 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių gimnazijų, vidurinių mokyklų sporto šakų varžybų rezultatų suvestinėje iš 85 ugdymo įstaigų užėmė 8 vietą.

              Direktorė Danutė Janukienė, kūno kultūros mokytojai metodininkai Valda Petrokienė ir Donatas Baukys;

PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO GIMNAZIJA –

               2017-2018 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių gimnazijų ir vidurinių mokyklų sporto šakų varžybų rezultatų suvestinėje iš 86 ugdymo įstaigų užėmė 10 vietą.

                Direktorius Linas Dargevičius, kūno kultūros mokytojai ekspertai Jurgita Miniotienė ir Algimantas Baublys, kūno kultūros mokytojas metodininkas Marius Kavaliauskas.

                 Kūno kultūros mokytojams įteiktos Raseinių kūno kultūros ir sporto centro padėkos: ,,Už gerą mokinių paruošimą 2017 – 2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių varžyboms“ .

 1. 7.    NOMINACIJA ,,2018 METŲ SPORTO KLUBAS“:

FUTBOLO KLUBAS ,,DANSPIN“ - vadovas Rosvaldas Kunickas,

VŠĮ JULISOS SPORTO KLUBAS - vadovas Darius Gricius,

IMTYNIŲ SPORTO KLUBAS ,,LŪŠIS“ - vadovas Valdas Grišius.

 1. 8.     NOMINACIJA ,,2018 METŲ SPORTO ŽURNALISTAS“:

              VYTALIUS JUDICKAS

 1. 9.     NOMINACIJA ,,UŽ NUOPELNUS RASEINIŲ SPORTUI“:

             ANTANAS BAKŠYS – buvęs slidinėjimo ir dviračių sporto šakų sportininkas, dirbęs lengvosios atletikos treneriu ir kūno kultūros mokytoju, Raseinių  kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotoju ir 15 metų, 1980-1995 m., vadovavęs Raseinių vaikų ir jaunimo sporto mokyklai.

 1. 10.          NOMINACIJA ,,2018 METŲ SPORTO RĖMĖJAS“:

             Įmonės 2018 metais daugiausiai rėmusios Raseinių rajono ir Raseinių kūno kultūros ir sporto centro įvairių sporto šakų sportininkus:

             DANIJOS KAPITALO UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,DANSPIN“- vadovas Rosvaldas Kunickas,

            UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,RIMDALĖ“- vadovas Rimantas Čeičys,

            UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,L KLUBAS“- vadovas Vaidas Laurynas,

            UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,HELANAS“- vadovas Ramūnas Gailius,

            UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BROSTA“- vadovas Valdas Karabinas.

 1. 11.           ,,2018 METŲ RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO GERIAUSIŲ SPORTININKŲ DEŠIMTUKAS“:
  1. 1.      DOMINYKAS VILIUŠIS - 

            Europos laisvųjų imtynių jaunimo iki 20 metų čempionato 10-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionato 2-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo čempionato 1-os vietos laimėtojas, tarptautinių turnyrų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir Lenkijoje nugalėtojas ir prizininkas, Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų ir jaunimo rinktinių narys, Lietuvos olimpinės pamainos rinktinės narys.

             Sportininko treneris Valdas Grišius.

 

 1. 2.      ROBERTA ŽIKAITĖ –

            Europos jaunių lengvosios atletikos čempionato 400 m bėgimo rungties 30-os vietos laimėtoja, Baltijos šalių jaunimo lengvosios atletikos čempionato 400 m bėgimo rungties 2-os vietos laimėtoja, Baltijos šalių jaunių lengvosios atletikos čempionato 300 m bėgimo rungties 1-os vietos laimėtoja, Baltijos šalių jaunių lengvosios atletikos mačo 400 m bėgimo rungties 1-os vietos laimėtoja, Lietuvos lengvosios atletikos čempionato ir jaunimo pirmenybių 400 m bėgimo rungties 2-ų vietos laimėtoja, Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo pirmenybių 200 m bėgimo rungties 2-os vietos laimėtoja, Lietuvos lengvosios atletikos jaunių pirmenybių 300 m bėgimo rungties 1-os vietos, 400 m bėgimo rungties 1-os vietos ir 200 m bėgimo rungties 3-os vietos laimėtoja, Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo ir jaunių rinktinių narė.

            Sportininkės treneris Matas Skamarakas.

 1. 3.      AUGUSTĖ ŽIKAITĖ –

            Europos jaunių lengvosios atletikos čempionato 800 m bėgimo rungties 32-os vietos laimėtoja, Baltijos šalių jaunių lengvosios atletikos mačo 400 m ir 800 m bėgimo rungčių 2-ų vietų laimėtoja, Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo pirmenybių 800 m bėgimo rungties 2-ų vietos laimėtoja, Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos pirmenybių 600 m ir 1000 m bėgimo rungčių 1-ų vietų laimėtoja, Lietuvos lengvosios atletikos jaunių pirmenybių 800 m bėgimo rungties 1-os vietos, 400 m bėgimo rungties 2-os vietos, 600 m bėgimo rungties 1-os vietos ir 1000 m bėgimo rungties 3-os vietos laimėtoja, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybų 800 m bėgimo rungties 3-os vietos laimėtoja, Lietuvos lengvosios atletikos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių rinktinių narė.

             Sportininkės treneris Matas Skamarakas.

 1. 4.      LEANDRAS NUTAUTAS –

             Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionato 2-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo čempionato 1-os vietos laimėtojas, tarptautinių turnyrų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nugalėtojas ir prizininkas, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo rinktinės narys.

              Sportininko treneris Valdas Grišius.

 1. 5.      KLAUDIJA AČAITĖ –

             Lietuvos kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų komandinių čempionatų 3-ių vietų laimėtoja, Tarptautinių kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais varžybų ,,Polonia taurė 2018“ 2-os vietos laimėtoja, Lietuvos kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais jaunių asmeninio čempionato 3-ios vietos laimėtoja, Lietuvos kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais taurės varžybų jaunimo grupėje 2-os vietos laimėtoja.

              Sportininkės treneris Algimantas Baublys.

 1. 6.      REGIMANTAS TIŠKUS –

             Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo pirmenybių 100 m ir 200 m bėgimo rungčių 3-ių vietų laimėtojas, Baltijos šalių lengvosios atletikos jaunimo komandinio čempionato 100 m bėgimo rungties 6 vietos laimėtojas, tarptautinių lengvosios atletikos ,,Sūduvos taurės“ varžybų 100 m bėgimo rungties 5 vietos laimėtojas.

              Sportininko treneris Eugenijus Petrokas.

 1. 7.      NEDAS URNIEŽIUS - 

             Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo čempionato 2-os vietos laimėtojas, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių čempionato 2-os vietos laimėtojas, tarptautinių turnyrų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir Vokietijoje nugalėtojas ir prizininkas, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo rinktinės narys.

              Sportininko treneris Valdas Grišius.

 1. 8.      BENAS ILEVIČIUS –

             Lietuvos Regionų krepšinio lygos B diviziono 3-os vietos laimėtojas, Raseinių rajono krepšinio pirmenybių 2-os vietos laimėtojas, Raseinių rajono vasaros krepšinio lygos 1-os vietos laimėtojas ir naudingiausias turnyro žaidėjas, Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos jaunimo U19 vaikinų čempionato ,,Olimpinė taurė“ 5-8 –os vietų laimėtojas.

              Sportininko treneris Albertas Vilimas.

                                     9. AIDAS BERŽĖNAS –

              Lietuvos kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais jaunimo ir jaunių komandinių čempionatų 3-ių vietų laimėtojas, kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais ,,Alytaus miesto Mero taurė“ varžybų 2-os vietos laimėtojas, kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais ,,Baltijos taurė“ varžybų 3-os vietos laimėtojas.

               Sportininko treneris Algimantas Baublys

                                     10. LUKAS PUIŠYS –

              13-oios Lietuvos badmintono taurės Bj grupės vaikinų U19 galutinėje įskaitoje (po 4 etapų) vieneto kategorijoje 4-os vietos ir mišraus dvejeto kategorijoje 2-os vietos laimėtojas, Lietuvos jaunimo U19 badmintono čempionato vaikinų vieneto kategorijoje 11-os vietos ir dvejeto kategorijoje 9-os vietos laimėtojas, Raseinių rajono jaunimo U19 badmintono čempionato vaikinų vieneto, vaikinų dvejeto ir mišraus dvejeto kategorijose 1-ų vietų laimėtojas, Badmintono turnyro CBC Junior vaikinų U19 galutinėje įskaitoje (po 4 etapų) vieneto kategorijoje 2-os vietos laimėtojas.

                Sportininko treneris Egidijus Šubinas

 1. 12.          RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PADĖKOMIS

,,UŽ PAGALBĄ ORGANIZUOJANT SPORTINIUS RENGINIUS RASEINIŲ RAJONE 2018 METAIS“ APDOVANOJAMI:

UGNĖ JURGELEVIČIŪTĖ

GRETĖ STANAITYTĖ

EDMUNDAS VIRŠILAS

DEIVIDAS TURSKIS

RIMVYDAS AUGYS

 1. 13.          RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PADĖKOMIS

UŽ GERĄ SPORTININKŲ PARUOŠIMĄ RAJONINĖMS, RESPUBLIKINĖMS IR TARPTAUTINĖMS VARŽYBOMS 2018 METAIS APDOVANOJAMI:

VIDA BŪZIENĖ - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro badmintono II kvalifikacinės kategorijos trenerė;

EUGENIJUS PETROKAS - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos III kvalifikacinės kategorijos treneris;

ALGIMANTAS BAUBLYS - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro kulkinio šaudymo III kvalifikacinės kategorijos treneris;

VALDAS GRIŠIUS - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro laisvųjų imtynių IV kvalifikacinės kategorijos treneris;

MATAS SKAMARAKAS - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos II kvalifikacinės kategorijos treneris;

ZENONAS RAJUNČIUS - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos II kvalifikacinės kategorijos treneris;

KAROLIS LENDZEVIČIUS - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro krepšinio treneris;

ALBERTAS VILIMAS - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro krepšinio III kvalifikacinės kategorijos treneris;

GEDIMINAS POŠKA - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro futbolo treneris;

EGIDIJUS ŠUBINAS - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro badmintono I kvalifikacinės kategorijos treneris;

TITAS GRIŠIUS - Raseinių kūno kultūros ir sporto centro laisvųjų imtynių treneris;

                    ROLANDAS KRINGELIS - Jurbarko kyokushin karate sporto klubo "Kumite" 2 dano treneris.

 


Šiauliuose naujai atidarytoje sporto gimnazijos salėje vyko Lietuvos suaugusių imtynių (laisvųjų, graikų-romėnų ir moterų) čempionatas

   kuriose dalyvavo Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis”, Raseinių sporto centro laisvųjų imtynių imtynininkų komanda. Čempiono vardus iškovojo Andrius Žekas (61 kg.) ir Domantas Pauliuščenko (86 kg.), Andrius ir Domantas jau yra iškovoję po keturis Lietuvos čempionatų titulus. Antrąsias vietas iškovojo šauniai imtyniavęs Aivaras Žakaitis (74 kg.) ir Nedas Urniežius (125 kg). Trečiąsias vietas iškovojo Titas Grišius (61 kg.), Leandras Nutautas (65 kg.) ir Dominykas Viliušis (79 kg.).


RAJONO SPORTININKŲ STARTAS ,,ŽALGIRIO" ŽIEMOS ŽAIDYNĖSE

   Jau ne vieni metai, kai mūsų rajono sportininkai žiemos metu dalyvauja respublikinės ,,Žalgirio" draugijos organizuojamose žaidynėse. Praėjusį šeštadienį į Alytų vyko rajono šaškių, šachmatų ir stalo teniso komandos. Suvažiavo tikrai nemažai sportininkų iš visos Lietuvos, varžybos užtruko visą dieną ir gerokai išvargino dalyvius. Pasirodyta tikrai neblogai, visos trys komandos pateko į dešimtukus. Stalo tenisininkai Dangirdas Rimkus, Ovidijus Milašauskas ir Vida Sakalauskienė iškovojo 5-8 vietą, šaškių komanda, kurią sudarė Raimondas Gudavičius, Valdas Misevičius ir Raminta Ačienė, užėmė 6 vietą. Šachmatininkai Jonas Kubilius, Donatas Bartkus ir Birutė Jurkienė iškovojo 5-7 vietą, individualiai Donatas Bartkus pasirodė puikiai - tapo ,,Žalgirio" žiemos žaidynių vicečempionu. Sveikiname Donatą su šiuo pasiekimu.
   Ne už kalnų šių sporto šakų laukia dar vienas startas - rajono pirmenybės, kur susirinks visi pajėgiausi rajono sportininkai.
 
RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Rajono krepšininkai sužaidė dar tris krepšinio pirmenybių rungtynes. S.K.,,Julisa" 79:103 pralaimėjo ,,Brostai", ,,Joseda" kiek netikėtai 68:74 pralaimėjo ,,Šiluvai", S.K.,,Julisa" 93:80 įveikė ,,Hattat". Vienos rungtynės atidėtos - ,,Hattat" vyrus išguldė gripas ir neįvyko jų rungtynės su ,,KKSC" vaikinais. Jos bus sužaistos vėliau.
   Šią savaitę žaidžia ,,Joseda" - ,,Hattat", ,,Šiluva" - S.K.,,Julisa".

Badmintono turnyras ,,CBC JUNIOR“ (N4)

 

   Sausio 5 dieną Vilniuje Delfi sporto centre vyko (U-11, U-13, U-15, U-19) badmintono turnyro ,,CBC JUNIOR“ (N4) baigiamojo etapo varžybos. Turnyre dalyvavo 58 sportininkai iš Vilniaus, Panevėžio, Tauragės, Prienų ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 2 sportininkai. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro ir Raseinių badmintono klubo sportininkas Lukas Puišys (U-19 amžiaus grupės) vaikinų vieneto varžybose ir dvejeto varžybose, poroje su Ignu Raču, iškovojo bronzos medalius.  Po 4 etapų galutinėje įskaitoje Lukas Puišys vaikinų (U-19 amžiaus grupės) vieneto varžybose užėmė 2-ąją vietą.


RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
 
   Rajono krepšinio komandos iki Naujųjų metų ir po jų sužaidė dar keturias krepšinio pirmenybių rungtynes. ,,Brosta" didžiuliu skirtumu 130:51 nugalėjo ,,KKSC", ,,Hattat" palaužė ,,Ariogalos" pasipriešinimą - 80:66. Lygiose rungtynėse ,,Šiluva" 75:71 įveikė ,,KKSC", na o ,,Brosta" kiek netikėtai dideliu skirtumu 80:56 įveikė ,,Josedą", nors po trijų kėlinukų buvo tik keleto taškų skirtumas tarp šių komandų.
   Ateinantį sekmadienį Žaiginyje susitiks ,,KKSC" - ,,Hattat" ir S.K. ,,Julisa" - ,,Brosta".
 
 
SPORTININKŲ IR SPORTO DARBUOTOJŲ PAGERBIMO ŠVENTĖ
 
   Kiekvienų naujųjų metų pradžioje susumuojame praėjusių sportinių metų rezultatus, geriausius pasiekimus, žmones, garsinusius Raseinių rajoną tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinėse arenose. Norisi padėkoti jiems visiems už nuveiktus darbus, išlietą prakaitą 2018-tais metais. Visus, kurie nori tai pamatyti, kviečiame sausio 12 dieną, šeštadienį, 16.00 val. atvykti į Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos aktų salę, kur vyks 2018 metų sportininkų, sporto darbuotojų pagerbimo šventė. Laukiame atvykstant.
 
 
KVIEČIAME FUTBOLININKUS
 
   Sausio mėnesio pabaigoje pradėsime vykdyti pirmąjį metuose futbolo turnyrą - rajono vyrų salės futbolo 5 x 5 pirmenybes. Jos bus atviros, pirmenybėse žada dalyvauti ir kaimyninių rajonų salės futbolo komandos. Na o mūsų rajono futbolo gerbėjus kviečiame burtis į komandas ir aktyviai dalyvauti pirmenybėse. Būsimųjų komandų vadovai sausio 18 dieną 18.00 val. kviečiami atvykti į Sporto centrą aptarti būsimų salės futbolo 5x5 pirmenybių organizacinius klausimus. Tel. pasiteiravimui - 8 620 16688. 

Mūsų miesto Raseinių kūno kultūros ir sporto centro jaunieji sportininkai dalyvavo Vilkaviškyje kalėdiniame laisvųjų imtynių turnyre
 
 
   Jame varžėsi komandos iš Vilkaviškio, Kelmės, Kauno, Marijampolės, Jonavos, Druskininkų ir Raseinių. Rasenių komandą atstovavo trylika  sportininkų. Komandos dalyviai sėkmingai iškovojo prizines vietas. Geriausiai sekėsi Gustui Karčiauskui, jis laimėjo 1 vieta, Rapolas Jokilaitis 2 vieta, Valdas Andriulis 2 vieta, Titas Pijoraitis 3 vieta, Airidas Zykas 3 vieta, Enrikas Mikolaitis 3 vieta, Justas Užumeckas 3 vieta, Dovydas Kaminskas 2 vieta, Jonas Jokilaitis 3 vieta, Tomas Songaila 3 vieta, Elvinas Žakaitis 2 vieta, Girius Určinauskas 3 vieta, Emilis Oržekauskas 3 vieta. Šaunuoliai mūsų jaunieji imtynininkai !

Badmintono turnyras ,,CBC JUNIOR“ (N3)
 


   Gruodžio 15 dieną Vilniuje Delfi sporto centre vyko (U-11, U-13, U-15, U-19)
badmintono turnyro ,,CBC JUNIOR“ (N3) varžybos. Turnyre dalyvavo 79 sportininkai iš Vilniaus,
Panevėžio, Tauragės, Šakių ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 5 sportininkai. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro ir
Raseinių badmintono klubo sportininkas Lukas Puišys (U-19 amžiaus grupės) vaikinų vieneto
varžybose iškovojo aukso medalį, dvejeto varžybose poroje su Ignu Raču iškovojo bronzos
medalius. Artūras Radavičius ir Klaudijus Stoškevičius (U-15 amžiaus grupės) vaikinų dvejeto
varžybose iškovojo bronzos medalius.

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
   Praėjusią savaitę rajono vyrų krepšinio pirmenybių komandos sužaidė dvejas rungtynes. Senų varžovų ir pretendentų į prizininkus ,,Josedos" ir S.K.,,Julisos" dvikovoje kaip visada įtampos netrūko, komandos žaidė greitą, technišką krepšinį. Visas rungtynes rezultatas svyravo tai vienos tai kitos komandos naudai, tik ketvirto kėlinuko antroje pusėje keletu taškų į priekį pabėgo S.K.,,Julisos" komanda, kuri ir laimėjo susitikimą rezultatu 91:84. Kitame susitikime tarp ,,Ariogalos" ir ,,Šiluvos" pirmoji žaidimo pusė buvo visiškai lygi, tik vėliau ,,Ariogalos" vyrai pradėjo tolti nuo savo varžovų ir pasiekė gana užtikrintą pergalę rezultatu 85:62.
   Gruodžio 23 dieną žaidžia ,,KKSC" - ,,Brosta", ,,Hattat" - ,,Ariogala".

Kelmėje vyko Lietuvos laisvųjų imtynių jaunučių čempionatas

kuriame dalyvavo Raseinių sporto centro jaunųjų imtynininkų komanda. Antrą vietą iškovojo Rapolas Jokilaitis (52 kg.). Trečiąsias vietas iškovojo Titas Pijoraitis (48 kg.) ir Valdas Andriulis (75 kg.).


STARTAVO RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS

   Praėjusį sekmadienį prasidėjo 2018-2019 metų rajono vyrų krepšinio pirmenybės. Pirmenybėse pareiškė norą dalyvauti tik septynios komandos - ,,Šiluva", ,,Hattat", ,,Ariogala", ,,KKSC", ,,Joseda", S.K.,,Julisa" ir ,,Brosta". Daug buvusių komandų nedalyvavimą motyvuoja tuo, kad komandose liko mažai žaidėjų, daugelis yra išvykę uždarbiauti į užsienį, kiti pasijungė prie esamų komandų. Dalyvaujančios komandos tarpusavyje sužais du ratus, po to pirmoji komanda iš karto patenka į ketvertuką, na o kitos komandos sužais atkrentamas varžybas iki dviejų pergalių. Komandos gruodžio mėnesį rungtyniaus Žaiginyje, kol bus suremontuota Raseinių KKSC Ariogalos sporto salė, nes šiuo metu Sporto centro sporto salė Raseiniuose remontuojama, kitos Raseinių sporto salės arba užimtos, arba prašoma labai didelės nuomos.
   Jau pirmosios rungtynės parodė, kad kova žada būti gana atkakli, rungtynėse tarp ,,Hattat" ir ,,Brostos" prireikė dviejų pratęsimų. Likus žaisti antrame pratęsime  apie 3 sekundes, dviem taškais priekyje buvo ,,Brostos" krepšininkai, tačiau ,,Hattat" krepšininko metimas iš aikštės vidurio pasiekė tikslą, tuo atnešdamas pergalę ,,Hattat" komandai rezultatu 91:90. Kitas susitikimas tarp ,,Ariogalos" ir S.K.,,Julisos" nebuvo atkaklus  ir pasibaigė aiškia S.K.,,Julisos" komandos persvara 99:65.
   Gruodžio 2 dieną (sekmadienį) Žaiginyje 14.00 val. žaidžia ,,KKSC" - ,,Joseda", 15.30 val. susitinka ,,Šiluva" - ,,Hattat".

Kulkinio šaudymo varžybos „Lietuvos taurė – 2018“   

 

   2018 m.  lapkričio 17-18 dienomis Alytuje vyko kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais varžybos  „Lietuvos taurė-2018“. Į Alytaus rekreacijos ir sporto centre esančią šaudyklą susirinko gausus būrys šaulių iš įvairių Lietuvos miestų. Iš viso  varžybose skirtingose rungtyse bei amžiaus grupėse dalyvavo daugiau nei du šimtai dalyvių. Tarp jaunimo (1997-2001m.) merginų grupėje gerų rezultatų pasiekė Jovilė Mačiulytė, Emilija Kumpikevičiūtė, Gabija Vaivadaitė. Vyrų jaunimo tarpe (1997-2001m.)  gerai šaudę Gediminas Aušra, Liudas Račickas ir Aidas Beržėnas, deja, liko be prizų

   Geriausiai iš  merginų šaudė Klaudija Ačaitė. Klaudija pralaimėjo tik Lietuvos Respublikos moterų rekordą pasiekusiai Gabrielei Rankelytei.  Antra vieta tarp jaunimo – tai aukštas Klaudijos Ačaitės laimėjimas, nes konkurencija didžiulė. Jaunimas sudaro didesnę dalį nacionalinės rinktinės.

   Linkiu visiems sportininkams kantrybės. Pergalės iš dangaus nekrenta – jas reikia pasiekti.

   Sėkmės!    


Badmintono turnyras ,,CBC JUNIOR“ (N2)   Lapkričio 17 dieną Vilniuje Delfi sporto centre vyko (U-11, U-13, U-15, U-19)
badmintono turnyro ,,CBC JUNIOR“ (N2) varžybos. Turnyre dalyvavo 117 sportininkų iš Vilniaus,
Kauno, Panevėžio, Tauragės, Šakių, Prienų ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 5 sportininkai. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro ir
Raseinių badmintono klubo sportininkas Lukas Puišys (U-19 amžiaus grupės) vaikinų vieneto
varžybose iškovojo sidabro medalį. Arnas Juknevičius (U-15 amžiaus grupės) vaikinų vieneto ir
dvejeto varžybose iškovojo aukso medalius, Artūras Radavičius tos pačios amžiaus grupės
varžybose vieneto kategorijoje iškovojo sidabro medalį, o dvejeto varžybose iškovojo aukso medalį.


Badmintono turnyras ,,Mūsų viltys“

 

   Lapkričio 10 dieną Klaipėdoje vyko (U-12, U-15) badmintono turnyro ,,Mūsų viltys“ varžybos. Turnyre dalyvavo 60 sportininkų iš Klaipėdos, Kelmės, Tauragės, Kretingos ir Raseinių.

   Raseiniams atstovavo 12 sportininkų. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro ir Raseinių badmintono klubo sportininkai Evelina Karlikauskytė ir Aistė Valantinaitė , Arnas Juknevičius ir Artūras Radavičius (U-15 amžiaus grupėje) mergaičių ir berniukų dvejeto varžybose iškovojo 3-ąsias vietas ir pasipuošė bronzos medaliais.


Šiauliuose vyko Pasaulio čempiono Rimanto Bagdono prizams laimėti tarptautinis imtynių turnyras
 
 
   kuriame Nedas Urniežius (110 kg.) iškovojo pirmą vietą. Leandras Nutautas ( 71 kg.) iškovojo ketvirtą vietą.

Pagėgiuose vyko Lietuvos laisvųjų imtynių moksleivių jaunučių čempionatas
 
    kuriose dalyvavo Raseinių kūno kultūros ir sporto centro jaunieji imtynininkai. Pirmą vietą iškovojo Arnas Baltkojis svorio kategorija iki 75 kilogramų. Antrąsias vietas iškovojo Gustas Karčauskas (48 kg.), Rapolas Jokilaitis (52 kg.) ir Valdas Andriulis (75 kg.), o trečią Titas Pijoraitis (52 kg.).

Klaipėdoje vyko XX-asis tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras “Mūsų viltys”
 
 
    kuriame dalyvavo Raseinių imtynių sporto klubo “Lūšis” imtynininkai. Svorio kategorijoje iki 110 kg. pirmą vietą iškovojo Nedas Urniežius, laimėjęs visas kovas anksčiau laiko. Leandras Nutautas (65 kg.) užėmė septintą vietą. Turnyre dalyvavo komandos iš 10 šalių: Suomijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos, Moldavijos, Ukrainos ir Lietuvos, 223 dalyviai.

FINIŠUOJA KREPŠINIO TURNYRAS ,,SAVIVALDYBĖS TAURĖ"
 
   Praėjusį sekmadienį sužaistos dar dvi rajono vyrų krepšinio turnyro ,,Savivaldybės taurė" finalinio etapo rungtynės. Senų varžovų ,,Brostos" ir ,,Josedos" dvikovoje šį kartą pranašesni buvo ,,Brostos" krepšininkai. Palaipsniui didindami apsukas, jie rungtynių pabaigai susikrovė nemažą taškų persvarą ir laimėjo rungtynes rezultatu 106:78. Antrajame susitikime tarp S.K.,,Julisos" ir ,,Hattat" gana ilgą laiką komandos žaidė neturėdamos didesnio pranašumo. Tik rungtynių pabaigoje tiksliau sužaidė S.K.,,Julisos" vyrai, iškovodami svarbią pergalę rezultatu 83:65. Likus paskutinei turnyro dienai, kol kas be pergalių yra ,,Joseda" ir ,,Hattat", na o po dvi pergales turi ,,Brosta" ir S.K.,,Julisa". Spalio 28 dieną (sekmadienį) ,,Karpynėje" bus žaidžiamos paskutinės dvi turnyro rungtynės. 13.00 val. į aikštelę išbėgs ,,Joseda" ir ,,Hattat", na o po jų 14.30 val. dėl pagrindinės turnyro taurės susikaus S.K.,,Julisa" ir ,,Brosta". Kviečiame krepšinio mylėtojus nepatingėti ir atvykti į ,,Karpynės" areną pažiūrėti paskutinių turnyro rungtynių. Po jų - turnyro apdovanojimai.

RAJONO KREPŠINIO KOMANDŲ KOVOS
 
   Sužaisti pirmieji du rajono krepšinio turnyro ,,Savivaldybės taurė" finalinio etapo susitikimai. Praėjusį sekmadienį pirmieji ant ,,Karpynės" arenos parketo išbėgo ,,Brostos" ir ,,Hattat" krepšininkai. Rungtynės vyko gana lygiai, tačiau visą susitikimą nedidelį pranašumą turėjo ,,Brostos" krepšininkai, rungtynių pabaigoje ,,Hattat" vyrai labiau pavargo, nes jų komandos žaidėjų  suoliukas buvo gerokai trumpesnis. Taigi pirmoji ,,Brostos" pergalė rezultatu 90:75. Antrasis susitikimas tarp ,,Josedos" ir S.K.,,Julisos" taip pat pasižymėjo atkaklumu. Abi komandos surinko pajėgius rajono žaidėjus, tad kovos ir taiklių metimų tikrai netrūko. Tik rungtynių pabaigoje nedidelę persvarą įgijo S.K.,,Julisa" , kuri ir šventė pergalę rezultatu 90:81.
   Sekančios dvejos rungtynės ,,Karpynės" arenoje bus žaidžiamos spalio 21 dieną (sekmadienį). Pirmosios 13.00 val. į aikštelę išbėgs ,,Brostos" ir ,,Josedos" komandos, na o po jų 14.30 val. susikaus ,,Hattat" ir S.K.,,Julisa". Kviečiame atvykti ir krepšinio aistruolius.

KREPŠINIO TURNYRO ,,SAVIVALDYBĖS TAURĖ" KOVOS
 
   Rajono krepšinio komandos toliau varžosi turnyre ,,Savivaldybės taurė". Sužaistose rungtynėse ,,Hattat" 100:50 įveikė ,,Jaunius", ,,Girkalnis" 60:116 pralaimėjo S.K.,,Julisai", ,,Joseda" atkaklioje kovoje 79:73 nugalėjo ,,Helaną", ,,Brosta" 117:85 nepasigailėjo ,,Ariogalos". Laimėjusios komandos pateko į turnyro finalinį ketvertuką, kuriame sužaidusios tarpusavyje išaiškins turnyro nugalėtoją. Pirmosios dvejos rungtynės bus žaidžiamos spalio 14 dieną ,,Karpynės" sporto arenoje. 13.00 val. į aikštelę išbėgs ..Hattat" ir ,,Brosta", na o 14.30 val. susitiks S.K.,,Julisa" ir ,,Joseda".  Apie sekančią turnyro dieną informuosime vėliau. Kviečiame krepšinio mylėtojus atvykti pasirgti už savo mėgiamas komandas.

Raseinių taurė 2018“

   Respublikinės kulkinio šaudymo varžybos pneumatiniais ginklais „Raseinių taurė 2018“ tampa tradicinėmis. Šių metų rugsėjo mėnesio 29d. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos šaudykloje jau ketvirtą kartą susirinko Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Raseinių komandos. Didieji miestai delegavo po dvi komandas. Šeimininkai ir Vilnius po vieną. Varžybose dalyvavo daug patyrusių šaulių ir gabaus jaunimo. Kiekvienoje komandoje keturi šauliai rungtyniauja tarpusavyje su kitos komandos keturiais šauliais. Šaudo tris serijas po 10 šūvių. Kontrolinis laikas serijai 10min. Serijos nugalėtojas gauna 2 tšk., lygiosios po 1tšk.   Laimi komanda surinkusi daugiausia taškų. Varžybos vykdomos  vieno minuso sistema Komanda nugalėtoja keliauja į kitą etapą. Pralaimėję, iškrenta.

   Raseinių komanda: Emilija Kumpikevičiūtė, Aidas Beržėnas, Klaudija Ačaitė, Liudas Račickas laimėje du susitikimus prieš Kauno II ir Alytaus I komandas pateko į finalą.

   Finale silpnų nebūna. Teko susigrumti su viena iš stipriausių Lietuvos kulkininkų tai Vilniaus komanda. Jos sudėtyje sesės Rankelytės. Gabrielė- pasaulio kulkinio šaudymo čempionato Pietų Korėjoje VII vietos laimėtoja jaunimo grupėje. Jos sesuo Greta,  įveikusi sunkius atrankos etapus, atstovaus Lietuvą  III jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse kurios vyks spalio 6-18 d. Argentinos sostinėje Buenos Airėse.

Nugalėjo Vilniaus šauliai, patvirtinę taisyklę nugali stipriausias.

Komandos išsirikiavo sekančiai

Vilnius-I vieta. Antri- raseiniškiai ir treti Kauno II komanda.

Iškovota II vieta teikia vilties ir optimizmo ateičiai.


SENIŪNIJŲ ŽAIDYNĖSE - PUIKUS PASIRODYMAS
 
 
   Praėjusį šeštadienį gana gausus būrys Raseinių rajono seniūnijų sportininkų dalyvavo Radviliškyje vykusiose Lietuvos seniūnijų žaidynių zoninėse varžybose, kuriose varžėsi Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Raseinių, Šiaulių, Pakruojo rajonų ir Šiaulių miesto komandos. Pasirodyta šauniai - net penkios Raseinių komandos iškovojo prizines vietas. Geriausiai  sekėsi Viduklės seniūnijos krepšininkams Tautvydui Baniui, Arminui Beišiui, Tomui Totuliui ir Kęstui Jonikui, kurie amžiaus 20-40 m. grupėje tapo nugalėtojais. Pirmąją vietą taip pat iškovojo Raseinių miesto seniūnijos smiginio (darts) atstovai Valdonė Balčaitienė, Gintautas Balčaitis ir Darius Bagdonas. Kita Raseinių miesto seniūnijos komanda - stalo tenisininkai Vytautas Barevičius, Dangirdas Rimkus ir Rigoleta Petkevičienė iškovojo antrąją vietą. Trečiąsias vietas iškovojo Viduklės seniūnijos krepšininkai - senjorai Audrius Klikna, Arimantas Mačiulaitis, Donatas Baukys ir Giedrius Rumševičius bei Raseinių miesto seniūnijos šaškininkai Alvidas Kavaliauskas, Edmundas Kavaliauskas ir Jadvyga Damkevičienė. Kitos rajono komandos (futbolininkai, pliažo tinklininkai, šachmatistai) neužėmė prizinių vietų, tačiau nugalėjo ne vieną komandą. Na o visi prizininkai ateinantį šeštadienį vyks į Jonavą į finalines Lietuvos seniūnijų žaidynių varžybas, kur varžysis visų aštuonių Lietuvos zonų nugalėtojai ir prizininkai.
 
KVIEČIAME KREPŠINIO KOMANDAS
 
    Artėja spalio mėnuo, kada startuoja jau tradiciniu tapęs pirmasis rajono krepšinio turnyras - ,,Savivaldybės taurė".  Kviečiame krepšininkus burtis į komandas, na o jų vadovus kviečiame rugsėjo 21 dieną 17.00 val. atvykti į Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą aptarti turnyro organizacinius klausimus. Tel. pasiteiravimui - 8.620 16688.

 

Kontaktai

Vilniaus g. 11, Raseiniai,   

LT-60180

Tel. nr. (8 428) 51 881,

Faksas (8 428) 51 133

El.p. info@raseiniukksc.lt

2% parama